Dreptul minorităţilor naţionale la identitate etnica

1. PĂSTRAREA, EXPRIMAREA ŞI DEZVOLTAREA IDENTITĂȚII ETNICE ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1 Aspecte teoretice şi practice privind recunoaşterea identităţii etnice
 • 1.2 Păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice în diferite publicaţii de specialitate
 • 1.3 Abordări ştiinţifice privind recunoaşterea identităţii etnice în teze de doctorat
2. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND RECUNOAȘTEREA IDENTITĂŢII COLECTIVITĂŢILOR ETNICE
 • .1 Necesitatea şi importanţa identificării colectivităţilor etnice
 • .2 Popor, naţiune văzute ca elemente de bază a identităţii etnice a comunităţilor umane
 • .2.1 Poporul
 • .2.2 Naţiunea
 • .3 Particularităţi ale grupurilor etnice sau a minorităţilor naţionale
 • .4 Tendinţe ale unor minorităţilor naţionale la separatism teritorial
3. UNELE CARACTERISTICI MAJORE ALE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Minorităţile naţionale în România
 • 3.2 Minorităţile naţionale în Republica Moldova
4. RECUNOAŞTEREA ŞI PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAȚIONALE – CONDIŢIE PERMANENTĂ A CALITĂŢII DE MEMBRU AL UE
 • vvv
 • 4.1 Reglementări internaţionale privind protecţia minorităţilor naţionale
 • 4.2 Protecţia minorităţilor naţionale în UE
 • 4.3. Protecţia minorităţilor naţionale în România
 • 4.4 Protecţia minorităţilor naţionale în Republica Moldova
5. REALIZAREA DREPTULUI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE LA EXISTENŢĂ ŞI DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Realizarea dreptului la autonomie culturală în România şi Republica Moldova
 • 5.1.1 Drepturi lingvistice
 • 5.1.2 Drepturile minorităţilor naţionale în domeniul învăţământului
 • 5.1.3 Dreptul la folosirea limbii materne în justiţie
 • 5.2 Autonomie teritorial-administrativă
 • 5.2.1 Forme speciale de organizare administrativ-teritorială în Republica Moldova
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu