Elementele de Baza ale Transportului Maritim

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I
MODALITĂŢI DE EXPLOATARE A NAVEI MARITIME
DE TRANSPORT 4
1.1. Navigaţia în sistem tramp 14
1.2. Navigaţia de linie 16
1.3. Studiu comparativ între navigaţia tramp şi de linie
CAPITOLUL II
MODALITĂŢI DE ANGAJARE A NAVEI 19
2.1. Contractul de navlosire 19
2.2.Clasificarea contractelor de navlosire 21
2.3. Forma şi conţinutul contractelor de navlosire 24
2.4. Clauze comune tuturor contractelor de navlosire 27
2.5. Ratificarea unui contract 30
2.6. Nava 31
2.7. Clauze de război 34
2.7. Clauze privind variaţiile costurilor şi efectele lor
asupra relaţiilor contractuale 36
CAPITOLUL III
INFLUIENŢA CONJUNCTURALĂ A PIEŢEI ÎN
TRANSPORTUL MARITIM 38
3.1. Factorii care determină conjunctura pieţei 38
3.2. Strategia de piaţă şi locul acesteia în activitatea de marketing 41
3.3. Politica de distribuţie 44
CAPITOLUL IV
NOTIUNI DE MARKETING IN TRANSPORTUL MARITIM48
4.1. Funcţiile marketingului 49
4.2. Prospectarea pieţei maritime mondiale 50
4.3. Flota comercială mondială 53
4.4. Cadrul operaţional 65
CAPITOLUL V
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE COMPANIEI DE NAVIGAŢIE.
BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI. 71
5.1. Clasificarea cheltuielilor 71
5.2. Costurile pe unitatea de deadweight şi eficienţa utilizării
navelor mari 80
CAPITOLUL VI
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI AL RESURSELOR UMANE.
FACTORI DE REDUCERE A CHELTUIELILLOR 85
6.1 Managementul calităţii 85
6.2. Managementul resurselor umane în transportul maritim 89
CAPITOLUL VII
MODALITAŢI DE REDUCERE A CHELTUIELILOR
UNEI NAVE DE TRANSPORT MARITIM 107
CONCLUZII 116
BIBLIOGRAFIE 119

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu