Eficientizarea Sistemului Informational in Cadrul Intreprinderii

Introducere 3
Capitolul 1. Aspecte teoretice ale managementului sistemului informaţional 6
1.1. Sistemul informaţional – componenta de bază a mangementului informaţional 6
1.2.Tipologia sistemelor informaţionale 10
1.3. Raţionalizarea sistemului informaţional 20
Capitolul 2. Analiza economico-financiară a întreprinderii „ Tainele Tibetului” SRL 29
2.1.Caracteristica generală a întreprinderii SRL „ Tainele Tibetului ” 29
2.2. Analiza economico- financiară a întreprinderii 32
2.3 Analiza structurii organizatorice a întreprinderii 48
Capitolul 3. Analiza sistemului informaţional în cadrul S.R.L. „Tainele Tibetului” 52
3.1. Proiectarea şi fucţionarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii 52
3.2. Metode şi mijloace informaţionale utilizate în cadrul întreprinderii 55
3.3.Punctele tari şi slabe ale sistemului informaţional din cadrul întreprinderii 59
Capitolul 4. Proiectul de eficientizare a sistemului informaţional în cadrul întreprinderii „ Tainele Tibetului ” SRL 63
4.1. Modalităţi de creştere a eficienţei şi proiectul ajustării sistemului informaţional în cadrul
intreprinderii 63
4.2. Evaluarea eficienţei proiectului 69
Încheiere 74 Bibliografie 77 Adnotaţii 79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu