Duhovnicia la Sfantul Antonie Cel Mare

Introducere 2
Capitolul 1 – Viața și opera Sf. Antonie cel Mare 5
1. Începuturile monahismului – Pustia – “cetatea lui Dumnezeu” 5
2. Opera Sf. Antonie cel Mare 14
2.a. Scrieri adunate în Filocalie 14
2.b. Apoftegmele din Patericul Egiptean – text și comentariu 15
Capitolul 2 – Teme centrale ale învățăturii duhovnicești a Sf. Antonie cel Mare 25
1. Akedia și vindecarea ei 25
2. Asceza și sensul acesteia 36
3. Discernământul – virtute de căpetenie a creștinului 38
4. Isihia – la Sf. Antonie și la alți Sfinți Părinți 40
Capitolul 3 – Sf. Antonie cel Mare – dascăl al monahilor 46
1. Sf. Antonie – părinte spiritual și dascăl al monahilor 46
2. Chipul Monahului după Sf. Antonie cel Mare 49
Capitolul 4 – Rolul părintelui duvovnicesc la Sf. Antonie cel Mare și la alți părinți ai Pustiei 53
Concluzii 65
Bibliografie 68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu