Managementul si Administrarea unei Nave

Conducere şi conducători pag. 3
Decizia pag. 4
Reorganizarea, dizolvarea şi falimentul societăţilor comerciale pag. 6
Fuzionarea societăţilor pag. 6
Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale pag. 6
Plata creditelor sociale pag. 7
Bonitatea comercială pag. 8
Concordat, moratoriu şi faliment pag. 8
Corespondenţă de bord pag.10
Obiectul şi importanţa corespondenţei pag.10
Folosirea şi interpretarea corectă a termenilor pag.10
Clasificarea corespondenţei pag.10
Limbajul corespondenţei pag.12
Formule de redactare pag.13
Abrevieri pag.14
Structura unei scrisori pag.14
Aranjarea în pagină pag.15
Formele de scrisoare pag.16
Principalele lucrări de corespondenţă pag.17
Reguli sintetice de întocmire a diferitelor lucrări de corespondenţă pag.19
Regulamentul Serviciului la Bord pag.20
Consiliul de bord pag.20
Întreţinerea şi repararea navei pag.20
Situaţii în care se poate afla o navă. Generalităţi pag.22
Drept de vizită la bordul navei pag.22
Constituirea echipajului navei pag.23
Modificări în echipajul navei pag.23
Îmbarcarea şi debarcarea membrilor echipajului pag.23
Obţinerea carnetului de marinar pag.23
Echipajul minim pentru siguranţa navigaţiei pag.24
Drepturile personalului navigant constituit în echipaj pag.25
Obligaţiile personalului navigant constituit în echipaj pag.25
Înzestrarea, dotarea şi aprovizionarea navei pag.27
Gestionarea şi inventarierea mijloacelor materiale ale navei pag.28
Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea navei pag.29
Cazarea echipajului pag.30
Repartizarea membrilor echipajului pe careuri pag.30
Hrana echipajului pag.31
Asistenţa medico-sanitară pag.31
Organizarea şi conducerea navei şi echipajului pag.32
Pregătiri la bord pentru plecarea navei în voiaj pag.33
Plecarea navei din port pag.34
Navigaţia cu pilot la bord pag.35
Intrarea navei în port pag.36
Staţionarea navei în port pag.36
Aspectul exterior al navei pag.37
Staţionarea navei la ancoră pag.38
Mijloace de comunicaţie la bord pag.38
Raportul de călătorie pag.39
Activitatea de întreţinere şi reparaţii pag.39
Predarea şi primirea funcţiei la bord pag.39
Serviciul de cart pe puntea de comandă pag.40
Atribuţiile ofiţerului de cart pe puntea de comandă când nava e în staţionare la ancoră pag.43
Cazuri în care ofiţerul de cart este obligat să-l înştiinţeze pe comandant pag.44
Timonierul de cart pag.45
Serviciul de gardă pag.46
Registrul de ordine ale comandantului pag.49
Registrul de procese verbale pag.50
Registrul de scară pag.50
Buna stare de navigabilitate a navei pag.51
Menţinerea vitalităţii navei pag.51
Menţinerea flotabilităţii şi stabilităţii navei pag.52
Balastarea şi debalastarea navei pag.52
Prevenirea şi stingerea incendiilor la bordul navei pag.54
Prevenirea poluării mediului marin de către nave pag.54
Prevenirea accidentelor de muncă pag.54
Rolurile de echipaj ale navei pag.55
Asistenţa şi salvarea pe mare pag.56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu