Perspective de Integrare a Turismului Romanesc in Plan European

CAPITOLUL I – TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE
1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului
1.2. Previziuni pentru Europa
1.3. Tendintele turismului în Europa
1.4. Factori cheie de dezvoltare
CAPITOLUL II – TURISMUL ÎN UNIUNEA EUROPEANA
2.1. Turismul în institutiile europene
2.2. Statistici din turism ale EUROSTAT
2.3. Domenii de interventie ale UE pentru turism – actiuni de sprijinire
2.4. Legislatia europeana în turism
CAPITOLUL III – IMPACTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE ASUPRA TURISMULUI
3.1. Provocari si oportunitati pentru dezvoltarea turismului
3.2. Beneficii si riscuri pentru turism
CAPITOLUL IV - INTEGRAREA EUROPEANA A TURISMULUI ROMÂNESC
4.1. Ce înseamna integrarea turistica europeana
4.2. Coordonate ale integrarii turismului românesc
4.3. Premize ale integrarii turismului românesc
4.4. Implicatiile aderarii României la UE asupra turismului
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu