Transportul si distributia lichidelor prin conducte

                                   CUPRINS
Introducere
Capitolul 1: Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apă
9
Capitolul 2: Calculul hidraulic al conductei de amestec (sondă - parc)
      11
Capitolul 3: Determinarea programului optim de evacuare a ţiţeiului
           de la parcurile de separare                                   13
Capitolul 4: Bilanţul termic al depozitului central
46
      4.1. Calculul cantităţii totale de căldură
47
      4.2. Numărul de agregate necesar încălzirii ţiţeiului
48
      43.. Lungimea serpentinelor de încălzire
49
      4.4. Timpul de răcire al ţiţeiului din rezervor
49
Capitolul 5: Proiectarea conductei de transport de la DC – R
50
      5.1. Calculul hidraulic
50
      5.2. Calculul mecanic al conductei
54
      5.3. Calculul hidraulic al conductei de transport (DC - R)
      55
      5.4. Calculul mecanic (verificare)
56
Concluzii                                                           57
Bibliografie
58
-----------------------
-3-