PROIECT TEHNOLOGII SI SISTEME DE PRELUCRARE

ETAPELE PROIECTULUI:
 1. Analiza desenului de executie si a tehnologicitatii piesei ;
 2. Stabilirea caracterului productiei ;
 3. Alegerea semifabricatului ( metodei de obtinere ) ;
 4. Stabilirea preliminara a succesiunii operatiilor ;
 5. Alegerea masinilor unelte si a S.D.V.-urilor ;
 6. Alegerea sculelor aschietoare ;
 7. Stabilirea adaosurilor de prelucrare ;
 8. Stabilirea parametrilor regimului de aschiere ;
 9. Normarea tehnica ;
 10.Elaborarea documentatiei tehnologice .