Studiul procesului de racire al motoarelor MAN B&W. Proiectarea si realizarea circuitului de racire

                                   CUPRINS
Cap.1                                                           CONSIDERAŢII
PRELIMINARE.......................................................6
Cap.2  REALIZĂRI  ACTUALE  ŞI  DIRECŢII  DE  DEZVOLTARE  ALE   FIRMEI   “MAN
B&W”........................................................................
.........10
                                                                        2.1.
Introducere.................................................................
..................10
      2.2.                       Programul                        motoarelor
MC...........................................................10
              2.3.         Noul         centru         de          cercetări
R&D.....................................................16
                                                                        2.4.
Concluzii...................................................................
...................20
Cap.3 CALCULUL TERMIC AL MOTORULUI MAN W6V17.5/22A.....21
        3.1.   Parametrii   constructiv-funcţionali    ai    motorului    de
referinţă........21
                       3.2.                   Ipotezele                   de
calcul......................................................................
..22
            3.3.       Alegerea       parametrilor        iniţiali        de
calcul........................................25
                3.4.            Calculul            procesului            de
admisie....................................................38
                3.5.            Calculul            procesului            de
comprimare.............................................42
                3.6.            Calculul            procesului            de
ardere.......................................................45
                3.7.            Calculul            procesului            de
destindere................................................51
         3.8.    Calculul     parametrilor     indicaţi,     efectivi     şi
constructivi.................54
Cap.4 BILANŢUL TERMIC AL MOTORULUI MAN W6V17.5/22A......60
Cap.5 CALCULUL DE DIMENSIONARE A  INSTALAŢIEI  DE  RĂCIRE  A  MOTORULUI  MAN
W6V17.5/22A........................................................65
           5.1.      Caracteristicile       constuctiv-funcţionale       ale
instalaţiei..................65
                 5.2.             Calculul             pompei             de
răcire............................................................66
                5.3.           Calculul            răcitorului            de
apă...........................................................69
              5.4.         Elemente         de         exploatare          a
instalaţiei.............................................79
Cap.6 REALIZAREA PRACTICĂ A CIRCUITULUI ÎNCHIS DE RĂCIRE  AL  MOTORULUI  MAN
W6V17.5/22A......................................................83
Cap.7 NOUL CONCEPT AL „MOTORULUI INTELIGENT”...................95
                                                                        7.1.
Introducere.................................................................
..................95
                     7.2.                Conceptul                „motorului
inteligent”.................................................97
      7.3. Descrierea caracteristicilor „motoarelor inteligente” din cea de-
a                                                                       doua
generaţie...................................................................
..........................101
            7.4.       Avantajele        conceptului        de        „motor
inteligent”............................123
           7.5.      Exploatarea      experimentală       a       „motorului
inteligent”..................126
                                                                        7.6.
Concluzii...................................................................
.................133
Bibliografie................................................................
..................................133