Transportul fluidelor vascoase si congelabile din import

   C U P R I N S
Introducere ………………………………………………………………………………
|Capitolul 1.                                                          |6  |
|Principalele proprietăţi ale ţiţeiului şi produselor petroliere       |   |
|………………….                                                              |   |
|          1.1. Hidrocarburile …………………………………………………………………..             |6  |
|              1.1.1. Hidrocarburile parafinice …………………………………………………    |6  |
|              1.1.2. Hidrocarburile ciclice saturate ( naftenele)     |17 |
|……………………………..                                                         |   |
|              1.1.3. Hidrocarburile aromatice …………………………………………………     |20 |
|              1.1.4. Hidrocarburile nesaturate de sinteză în produsele|24 |
|petroliere ………..                                                      |   |
|          1.2. Componenţii nehidrocarburi ai ţiţeiului şi derivatelor |27 |
|……………………….                                                            |   |
|              1.2.1. Acizii petrolici ………………………………………………………………        |27 |
|              1.2.2. Compuşii cu sulful ………………………………………………………...      |29 |
|              1.2.3. Compuşii cu azotul ………………………………………………………..       |31 |
|              1.2.4. Compuşi de natură asfaltică ……………………………………………..  |32 |
|Capitolul 2.                                                          |35 |
|Calculul hidraulic al conductelor …………………………………………………..               |   |
|          2.1. Calculul hidraulic al conductelor de transport lichide |35 |
|………………………                                                             |   |
|              2.1.1. Alegerea traseului conductei …………………………………………….  |35 |
|              2.1.2. Parametrii hidrodinamici ai miţcării staţionare  |36 |
|în conducte …………..                                                    |   |
|                 2.1.2.1. Mişcarea turbulentă în conducte cu secţiune |37 |
|circulară …………..                                                      |   |
|              2.1.3. Formule fundamentale pentru calculul hidraulic al|39 |
|conductelor pentru                                                    |   |
|lichide în regim staţionar …………………………………………………                        |   |
|                 2.1.3.1. Calculul căderii de presiune în conducte    |39 |
|…………………………..                                                          |   |
|                 2.1.3.2. Calculul grafic al conductelor pentru       |42 |
|lichide ……………………….                                                    |   |
|                 2.1.3.3.Determinarea numărului şi amplasarea         |45 |
|staţiilor de încălzire ……..                                           |   |
|Capitolul 3.                                                          |50 |
|Calculul termic al unei conducte …………………………………………...……..              |   |
|          3.1. Consideraţii generale ………………………………………………………….          |50 |
|          3.2. Metode neconvenţionale în transportul ţiţeiurilor      |53 |
|vâscoase ……………….                                                      |   |
|             3.2.1. Transportul petrolului cu diluanţi                |53 |
|…………………………………………                                                      |   |
|             3.2.2. Transportul petrolului brut cu adaosuri           |53 |
|………………………………….                                                        |   |
|             3.2.3. Hidrotransportul petrolului brut vâscos sau       |54 |
|congelabil ………………..                                                   |   |
|             3.2.4. Transportul petrolului brut tratat termic         |55 |
|………………………………….                                                        |   |
|             3.2.5. Transportul la cald al petrolului brut vîscos sau |56 |
|congelabil …………...                                                    |   |
|                3.2.5.1. Determinarea variaţiei temperaturii în lungul|57 |
|conductei …………..                                                      |   |
|Capitolul 4.                                                          |65 |
|Calculul mecanic al conductelor ……………………………………...…………..               |   |
|          4.1. Generalităţi. Solicitările materialului tubular        |65 |
|…………………………………                                                         |   |
|          4.2. Determinarea prealabilă a grosimii peretelui ţevilor   |66 |
|………………………..                                                           |   |
|          4.3. Eforturile unitare în peretele ţevilor                 |66 |
|…………………………………………..                                                    |   |
|              4.3.1. Eforturile unitar axiale …………………………………………………….   |67 |
|              4.3.2. Efortul unitar inelar (tangenţial)               |69 |
|………………………………………….                                                     |   |
|              4.3.3. Efortul unitar radial ………………………………………………………..    |71 |
|Capitolul 5.                                                          |74 |
|Calculul conductei …………………………………………………………………...                       |   |
|          5.1. Calculul hidraulic al conductei ………………………………………………..   |75 |
|             5.1.1. Calculul căderii de presiune ………………………………………………   |75 |
|             5.1.2. Calculul grafic al conductei ……………………………………………….  |76 |
|          5.2. Calculul termic al conductei …………………………………………………..     |80 |
|          5.3. Calculul mecanic al conductei ………………………………………………..     |85 |
|Bibliografie..........................................................|87 |
|.........................................................             |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |