Sa se proiecteze tehnologia de proiectare a reperului pentru un numar de 100 bucati

CUPRINS
      CAP.I  Analiza desenului de execuţie şi a tehnologicităţii piesei
.............................     4
       1.1 Analiza desenului de execuţie
       ...................................................................
       4
       1.2 Tehnologicitatea piesei
............................................................................
..    5
       1.3 Determinarea tipului de producţie
       .............................................................      5
      CAP.II  Alegerea semifabricatului, metoda şi procedeul  de obţinere
....................   6
    CAP.III  Stabilirea succesiunii operaţiilor
................................................................    8
       3.1 Succesiunea operaţiilor
............................................................................
      9
      CAP.IV  Alegerea maşinilor unelte şi a sculelor aşchietoare
...................................     10
       4.1 Alegerea maşinilor unelte
.........................................................................
10
       4.2 Alegerea sculelor aşchietoare
................................................................... 11
    CAP.V   Orientarea si fixarea semifabricatelor
........................................................ 13
      CAP.VI  Determinarea adaosului de prelucrare
.......................................................  13
      CAP.VII  Calculul regimului optim de aschiere
....................................................... 14
       7.1 Calculul regimului de aschiere la strunjire
..............................................     15
       7.2 Calculul regimului de aschiere la filetare
       ................................................  16
CAP.VIII  Normarea tehnica
............................................................................
.........  17
         8.1 La operatia de strunjire
............................................................................
..  17
       8.2 La operatia de frezae
............................................................................
...... 18
    CAP.IX  Întocmirea documentaţiei tehnologice
.......................................................   19
      Bibliografie
............................................................................
.......................................   20