PROIECTARE AUTOVEHICUL RUTIER

CUPRINS
1.ELEMENTE DE DINAMICA AUTOVEHICULULUI
  1.1.Construcţii similare de autovehicule.Caracteristici constructive şi de
                                                           utilizare       5
1.2.Organizarea generală şi parametrii principali
            1.2.1.Alegerea soluţiei de amenajare generală şi de organizare a
                                                             transmisiei   7
          1.2.2 Dimensiuni geometrice                                      7
          1.2.3. Greutatea automobilului                                   8
          1.2.4.Roţile automobilului                                       8
1.3.Definirea condiţiilor de autopropulsare
              1.3.1 Rezistenţa la rulare, a aerului, a rampei şi la demarare
                                                                           8
                   1.3.2. Forme particulare ale ecuaţiei generale de mişcare
                                                                          10
    1.4. Calculul de tracţiune                                            11
                            1.4.1.Alegerea mărimii randamentului transmisiei
                                                                          11
                              1.4.2. Determinarea puterii maxime a motorului
                                                                          11
2. STABILIREA DIMENSIUNILOR FUNDAMENTALE ALE MOTORULUI
                    2.1. Părţile componente ale unui motor cu ardere internă
                                                                          13
    2.2. Determinarea alezajului cilindrului şi a cursei pistonului (D şi S)
                                                                          14
             2.3.Adoptarea (calcularea ) celorlalte dimensiuni ale motorului
                                                                          15
3. CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE NATURALĂ
                          3.1.Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul
                                                                          18
                    3.2.Alegerea fazelor de distribuţie (ADA, IIA, ADE, IIE)
                                                                          19
                         3.3. Calculul mărimilor caracteristice ale admisiei
                                                                          20
4.CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE
          4.1.Alegerea parametrilor de calcul şi a tipului camerei de ardere
                                                                          24
4.2.Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ale cursei
de     comprimare
      24
5. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE
          5.1.Adoptarea combustibilului utilizat şi a parametrilor de calcul
                                                                          29
           5.2.Calculul oxigenului şi aerului minim necesar arderii complete
                                                                          30
  5.3.Calculul mărimilor şi indicilor caracteristici ai procesului de ardere
                                                                          30
    5.4.Calculul compoziţiei şi parametrilor caracteristici ai produselor de
                                                       ardere             31
6. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE
                                         6.1.Alegerea parametrilor de calcul
                                                                          36
6.2.Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ale cursei
de
        destindere                                                        37
                           6.3.Calculul politropei de destindere prin puncte
                                                                          37
                               6.4.Calculul duratei procesului de destindere
                                                                          38
7.CALCULUL INDICILOR INDICAŢI, EFECTIVI ŞI DE PERFECŢIUNE
 AI MOTORULUI
              7.1.Trasarea diagramei indicate şi calculul indicilor indicaţi
                                                                          43
                                             7.2.Calculul indicilor efectivi
                                                                          43
7.3.Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului şi compararea lor cu
soluţii
           similare                                                       44
8.BILANŢUL TERMIC AL MOTORULUI
                      8.1.Calculul căldurilor ce intervin în bilanţul termic
                                                                          48
9.CARACTERISTICA EXTERIOARĂ A MOTORULUI
                          9.1.Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul
                                                                          51
                          9.2.Calculul prin puncte a curbelor caracteristice
                                                                          52
10.CINEMATICA MECANISMULUI MOTOR
    10.1.Cinematica pistonului                                            54
          10.2.Cinematica bielei                                          55
11. DINAMICA MECANISMULUI MOTOR
            11.1 Generalităţi; Clasificări ale forţelor din mecanismul motor
                                                                          59
    11.2 Forţa de presiune a gazelor                                      59
                11.3 Forţele de inerţie ale maselor în mişcare de translaţie
                                                                          60
    11.4 Forţele rezultante din mecanismul motor                          61
                         11.5 Forţele care acţionează asupra fusului maneton
                                                                          62
                    11.6 Forţele care acţionează asupra cuzinetului de bielă
                                                                          62
                                               11.7 Diagrama fusului maneton
                                                                          62
 11.8 Momentul motor al motorului policilindric
                                     11.8.1 Alegerea configuraţiei arborelui
                                                                          63
            11.8.2. Determinarea tuturor ordinilor de aprindere posibile si
                        alegerea uneia din acestea
                            64
                           11.8.3. Stabilirea ordinei de lucru a cilindrilor
                                                                          65
    11.8.4. Calculul momentului motor sumar şi a puterii indicate         66
12.UNIFORMIZAREA MIŞCĂRII ARBORELUI COTIT
            12.1 Cauzele mişcării neuniforme şi posibilităţi de uniformizare
                                                                          74
                                                    12.2 Calculul volantului
                                                                          75
13.CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL CĂMĂŞII CILINDRULUI
    13.1 Alegerea materialului                                            78
    13.2 Alegerea tipului de cămaşă                                       78
                         13.3 Calculul de rezistenţă pentru soluţia adoptată
                                                                          82
14.CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL PISTONULUI
                                  14.1 Rol, componenţă, condiţii funcţionale
                                                                          87
    14.2 Alegerea materialului                                            88
                                  14.3 Alegerea dimensiunilor caracteristice
                                                                          89
                                         14.4 Verificarea capului pistonului
                                                                          90
    14.5 Verificarea regiunii port-segment                                96
    14.6 Verificarea mantalei                                             97
                                         14.7 Verificarea umerilorpistonului
                                                                          98
15. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL BOLŢULUI
                                15.1. Rol, condiţii funcţionale, construcţie
                                                                          99
                   15.2. Alegerea tipului de asamblare bolţ – bielă - piston
                                                                         100
               15.3. Alegerea materialului şi a dimensiunilor caracteristice
                                                                         100
                                    15.4. Calculul de rezistenţă al bolţului
                                                                         101
16.CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL SEGMENŢILOR
                                             16.1 Rol, tipuri şi construcţie
                                                                         108
                                                16.2 Construcţia segmenţilor
                                                                         110
     16.3 Materiale pentru segmenţi                                      111
                                                   16.4 Calculul segmentului
                                                                         112
17. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL BIELEI
                                  17.1.Rol, componenţă, condiţii funcţionale
                                                                         121
17.2 Alegerea materialelor bielei, bucşei antifricţiune, cuzineţilor şi
şuruburilor de   bielă
                122
                                          17.6.Calculul şuruburilor de bielă
                                                                         125
18. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL ARBORELUI COTIT
                                18.1. Rol, componenţă, condiţii funcţionale.
                                                                         127
                     18.2. Alegerea materialului şi a restului dimensiunilor
                                                                         129
             18.3. Verificarea fusurilor la presiune specifică şi încălzire.
                                                                         130
                                18.4.Verificarea arborelui cotit la oboseală
                                                                         131
19. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL MECANISMULUI DE DISTRIBUŢIE
                 19.1 Tipuri de mecanisme de distribuţie utilizate la m.a.i.
                                                                         138
                   19.2. Părţile componente ale mecanismului de distribuţie.
                                                                         140
       19.3. Materiale utilizate în construcţia mecanismului de distribuţie.
                                                                         142
19.4. Calculul mecanismului de distribuţie.
                     19.4.1. Adoptarea restului de dimensiuni ale supapelor.
                                                                         143
             19.4.2. Calculul înălţimii critice şi înălţimii maxime de
ridicare a  supapei 144
                             19.4.3 Determinarea profilului camei   armonice
                                                                         145
                                   19.4.4 Cinematica tachetului şi a supapei
                                                                         147
                                     20. STUDIUL SISTEMULUI DE UNGERE LA MAI
                                                                         152
21. PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE BRAZARE A RADIATORULUI PENTRU LICHIDUL DE
RĂCIRE A MOTORULUI ŞI PENTRU RĂCIREA ULEIULUI
                                                                      167