SISTEME DISTRIBUITE

Introducere
Capitolul 1. Conceptul de timp
§1.1. Introducere
§1.2. Modelarea sistemelor distribuite
Capitolul 2. Excluderea mutuală
§2.1. Problematica
§ 2.2. Algoritmul lui Lamport
§2.3. Algoritmul lui Ricart şi Agrawala
Capitolul 3. Stare globală
§3.1. Tăieturi consistente
§3.2. Instatanee globale ale proceselor
§3.3. Instantanee globale ale proceselor şi canalele
Capitolul 4. Predicate globale
§4.1. Problematică
§4.2. Predicate liniare
§5.2. Algoritm centralizat pentru WCP bazat pe vectori ceas
Capitolul 5. Predicate globale conjunctive
§5.1. Predicate conjunctive slabe
§5.2. Algoritm centralizat pentru WCP bazat pe vectori ceas
§5.3. Algoritm centralizat pentru WCP bazat pe dependenţă directă
§5.4 Algoritm distribuit pentru WCP bazat pe
vectori ceas
§5.5. Un algoritm centralizat pentru predicate conjunctive generalizate
§5.6. Un ceas vector bogat şi algoritmul de detecţie GCP distribuit
Capitolul 6. Predicate globale relaţionale
§6.1 Predicate relaţionale cu două variabile întregi
§6.2 Predicate relaţionale cu N variabile booleene
§6.3 Predicate pentru sume măginite
Capitolul 7. Predicate globale
§7.1 Secvenţe globale
§7.2 Logica predicatelor globale
§7.3 Predicate conjunctive tari
Capitolul 8. Predicate ale fluxului de control
§8.1 Introducere
§8.1 Logica LRDAG
§8.3  Exemple
§8.4 Algoritmul descentralizat pentru detecţie
Capitolul 9. Relaţii de ordine
§ 9.1 Relaţii de ordine între mesaje
§9.2 Ordinea FIFO a mesajelor
§9.3 Odinea cauzală a mesajelor
§9.5 Ordonarea sincronă a mesajelor
Capitolul 10. Calculul
§10.1. Funcţii globale
§ 10.2  Calculări repetate
Concluzii
Referinţe bibliografice