Studiu tehnico-economic privind proiectarea, programarea ÅŸi conducerea unui proces si sistem economic pentru reperul Flansa rotunda

CUPRINS
   Capitolul 1. Analiza desenului de execuţie şi TEHNOLOGICITATEa piesei  .
6
      1.1.  Desenul de execuţie al semifabricatului 6
        1.2.1.    Analiza desenului de execuţie    6
        1.2.2.    Tehnologicitatea piesei     7
      1.2.  Volumul, caracterul si mărimea producţiei    7
   2. Proiectarea procesului tehnologic 8
      2.1.  Determinarea modului de obţinere a semifabricatului     8
      2.2.  Stabilirea succesiunii operaţiilor de prelucrare   8
      2.3.  Determinarea adaosurilor de prelucrare totale şi intermediare 10
      2.4.  Orientarea şi fixarea semifabricatului pe maşini-unelte 11
        2.4.1.    Orientarea şi fixarea pieselor pe strunguri  11
        2.4.2.    Orientarea şi fixarea pieselor pe maşini găurit   11
      2.5.  Alegerea maşinilor-unelte   11
      2.6.  Alegerea sculelor aşchietoare     13
      2.7.  Calculul regimului de aşchiere    13
        2.7.1. Calculul regimului de aşchiere la strunjire     13
        2.7.2. Calculul regimului de aşchiere la burghiere     18
        2.7.3. Calculul regimului de aşchiere la frezare 19
      2.8.  Normarea tehnică a prelucrărilor mecanice prin aşchiere 21
      2.9.  Întocmirea documentaţiei tehnologice    25