FIBRA OPTICA

CUPRINS
Cuprins                                                       1
Scurt istoric                                                       4
1. Caracteristicile şi parametrii fibrelor optice                   6
      1.1. Caracteristicile fizice ale fibrelor optice                    6
            1.1.1. Spectrul electromagnetic                         6
            1.1.2. Termeni tehnici fundamentali în teoria undelor         7
            1.1.3. Reflexia                                   8
            1.1.4. Refracţia                                  9
            1.1.5. Reflexia totală                                  11
            1.1.6. Apertura numerică                                12
               1.1.7.     Propagarea     luminii     în     fibra     optică
13
      1.2. Parametrii fibrelor optice                               15
             1.2.1.  Condiţii  de  injectare  a  luminii  în  fibra   optică
15
            1.2.2. Atenuarea                                  15
            1.2.3. Banda de trecere                                 17
            1.2.4. Dispersia cromatică                              18
            1.2.5. Lungimea de undă de tăiere                       21
            1.2.6. Diametrul câmpului de mod                  21
            1.2.7. Rezistenţa mecanică                        22
2. Profilele fibrelor optice                                  24
      2.1. Profil cu indice în treaptă                              28
              2.2.         Profil         cu          indice          gradat
32
      2.3. Profilul segmentat (multitreaptă)                        35
3. Elemente de construcţia şi tehnologia fibrei optice              37
      3.1. Construcţia fibrei optice                                37
              3.1.1.   Fibra   optică   multimod   din   sticlă   de   cuarţ
38
            3.1.2. Fibra optică monomod din sticlă de cuarţ         39
             3.1.3.Caracteristici  tehnice  ale  f.o.   mono   şi   multimod
41
            3.1.4. Fibra optică din plastic                         42
          3.2.      Învelişul      protector      al      fibrei      optice
42
            3.2.1. Tub protector monofibră                          43
            3.2.2. Tub protector multifibră                         45
            3.2.3. Fibra cu înveliş strâns                          48
            3.2.4. Înveliş hibrid                                   49
            3.2.5. Benzi de fibre                             50
      3.3. Construcţia cablurilor cu fibre optice                   51
            3.3.1. Miezul cablului                                  51
            3.3.2. Mantaua cablului                                 60
            3.3.3. Mantaua protectoare                        63
            3.3.4. Armătura                                   64
            3.3.5. Construcţii                                      65
4. Elemente de calcul şi proiectare a reţelelor de fibră optică şi
 metode de măsurare a parametrilor fibrelor optice            75
      4.1. Elemente de calcul şi proiectare a reţelelor             75
               4.1.1.     Proiectarea     parametrilor     de     transmisie
75
            4.1.2. Proiectarea părţilor mecanice                    80
            4.1.3. Îmbinări                                   82
            4.1.4. Conectoare                                       86
      4.2. Metode de măsură                                   88
            4.2.1. Metode de măsură a puterii                       88
            4.2.2. Metode de măsură a benzii de trecere             92
            4.2.3. Metode de măsură a dispersiei cromatice          94
            4.2.4. Metode de măsură a lungimii de undă de tăiere    96
            4.2.5. Metode măsură pentru diametrul câmpului de mod   97
5. Transmisiuni pe fibră optică                                     99
      5.1. Introducere                                        99
      5.2. Traductoare optoelectronice                              100
            5.2.1. Transmiţătorul                             101
            5.2.2. Receptorul                                       104
      5.3. Componente optice                                  106
            5.3.1. Întreruptoare optice                             106
            5.3.2. Derivatoare optice                               107
      5.4. Sisteme de transmisiuni optice                           112
                 5.4.1.      Tehnica      de      transmisiuni      digitate
113
            5.4.2. Tehnica de transmisiuni analogice                117
6. Concluzii                                                        119
Bibliografie                                                        121