ACCEPTAREA MOSTENIRII SUB BENEFICIU DE INVENTAR

                          Listă de
        abrevieri...........................................................
                                                        ...................3
                                 Capitolul I
                                                                     Noţiuni
        introductive........................................................
                                                          .................4
                               &.1. Avantaje şi inconveniente ale acceptării
                                          beneficiare......................6
                                               &.2. Originea beneficiului de
                inventar...................................................8
                                Capitolul II
                              Noţiuni generale
                                                    Secţiunea   I   – Sediul
        materiei............................................................
                                                                          11
                                               Secţiunea  II   – Condiţii de
            fond..........................................................12
                                              Secţiunea  III   – Condiţii de
              formă.......................................................14
    Secţiunea IV – Caracterul facultativ al acceptării sub beneficiu de
    inventar.Derogări...................................................
    ...............................19
                                &.1. Cazuri cînd acceptarea beneficiară este
                                          obligatorie.....................20
                   &.2. Cazuri cînd acceptarea beneficiară este prohibită de
                                                          lege............21
                                Capitolul III
                Efectele acceptării sub beneficiu de inventar
                                                        Secţiunea I – Efecte
        generale............................................................
                                                                      ....26
                                                       Secţiunea II – Efecte
        Specifice...........................................................
                                                                        ..27
                                                             1. Separaţia de
        patrimonii..........................................................
                                                               ...........27
                                               2. Răspunderea moştenitorului
                   beneficiar.............................................29
                                        3. Administrarea şi lichirarea masei
                             succesorale..................................31
                                  &. Puterile şi îndatoririle moştenitorului
                                     beneficiar...........................31
                                                     &. Mînuirea numerarului
              succesoral..................................................33
                                      &. Plata creditorilor succesorali şi a
                             legatarilor..................................34
                                                                    &. Darea
        socotelilor.........................................................
                                                       ...................37
                                                   4. Predarea ( abandonul )
           bunurilor......................................................40
              Secţiunea III – Separaţia de patrimonii propriu-zisă (art. 781
                                                                 C.civ.)..42
                                       1. Separaţia de patrimonii în dreptul
                              roman.......................................42
                           2. Condiţiile punerii în aplicare a separaţiei de
                                                patrimonii................45
                                                   3. Efectele separaţiei de
            patrimonii....................................................48
                                                                4. Stingerea
            privilegiului...................................................
                                                         .................49
                                Capitolul IV
                     Încetarea beneficiului de inventar
                                   Secţiunea I – Încetarea beneficiului prin
                                  renunţare...............................52
                                  Secţiunea II – Încetarea beneficiului prin
                                    decădere..............................53
        Concluzii...........................................................
                                       ...................................56
                                                                    Formular
        tip.................................................................
                                                  ........................57
        Bibliografie........................................................
                                        ..................................58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu