Ciur vibrator unidirectional

|               |                                     |              |
|               |                                     |              |
                        Cuprins
      Memoriu de prezentare…………………………………..pag. 6
      Caiet de sarcini………………………………………......pag. 12
            1. Destinatia si caracteristici tehnice……………...pag. 12
            2. Componenta utilajului………………………….pag. 14
            3. Conditii de buna functionare…………………...pag. 15
            4. Conditii tehnice………………………………...pag. 16
                 4.1. Conditii generale………………………pag. 16
                 4.2. Conditii de executie……………………pag. 17
                 4.3. Conditii de montaj……………………..pag. 18
            5. Probe, verificari, reglaje……………….............pag. 19
            6. Reguli de intretineri……………………………pag. 20
            7. Prescriptii privind protectia muncii……………pag. 21
      Breviar de calcul………………………………..............pag. 22
            I. Dimensionarea tehnica a ciurului……………....pag. 22
                 I.1. Stabilirea debitelor de alimentare……...pag. 22
                 I.2. Stabilirea parametrilor vibratiei……….pag. 29
|               |                                     |      |       |
                 I.3. Stabilirea masei ciurului si
                       calculul contragreutatilor…………… pag. 36
            II. Calculul puterii necesare antrenarii
                 ciurului si alegerea motorului……………....pag. 50
            III. Calculul transmisiilor prin curele……………..pag. 56
            IV. Calculul arcurilor……………………………..pag. 61
            V. Calculul angrenajului…………………….........pag. 68
            VI. Calcule de rezistenta pentru arborii
vibratorului....................................................pag. 79
                 VI.1. Stabilirea schemei de incarcare
                       si calculul fortelor si a reactiunilor…..pag. 79
                 VI.2. Calculul penelor……………………...pag. 85
                 VI.3. Verificarea la oboseala………………pag. 87
            VII. Alegerea cuplajelor……………………….....pag. 96
      Tehnica securitatii muncii si protectia muncii…………..pag. 97
      Tehnologia de executie a unei piese…………………… pag. 98
      Bibliografie………………………………………...........pag. 111