CONDENSATOR ABUR

Cuprins
                                                                Pag
Tema proiectului ……………………………………………………. 1
Memoriu de prezentare
............................................................... 5
Capitolul I: Condensarea
.......................................................... 7
        1. Mecanismul procesului de condensare ..................... 7
        2. Condensarea aburului
           ............................................... 9
        3. Elemente principale ale mecanismului procesului de
           condensare.......................................................
           ......... 13
        4. Tipuri de condensatoare
           ........................................... 15
        5. Circulaţia fluidelor prin condensator .........................
           17
              1. Amestecul abur – aer ......................................
                 18
              2. Tipuri de
                 circulaţie............................................ 19
Capitolul II: Construcţia condensatoarelor de abur ............... 23
      2.1 Amplasarea condensatoarelor .....................................
      23
      2.2 Variante constructive
      ................................................... 24
      2.3 Aşezarea
      ţevilor............................................................ 26
      2.4 Gruparea în fascicule a
      ţevilor...................................... 26
      2.5 Trasarea plăcilor
      tubulare............................................. 28
Capitolul III: Calculul termic al condensatorului ................... 29
      3.1 Introducere
      .................................................................. 29
      3.2 Bilanţul termic al condensatorului de abur .................. 30
      3.3 Transmiterea căldurii în condensator. Ecuaţia de
      transmitere a
      căldurii.......................................................... 32
      3.4 Mărimi necesare efectuării calcului termic al
      condensatorului........................................................
      .......... 37
           3.4.1 Temperatura de intrare a apei de răcire........... 37
           3.4.2 Diferenţa de temperatură între intrarea şi ieşirea apei de
           răcire...........................................................
           . 37
           3.4.3 Diferenţa de temperatură pentru învingerea rezistenţei
           termice..................................................... 38
           3.4.4 Viteza de curgere a apei de răcire .................. 39
           3.4.5 Numărul de treceri
           ........................................... 40
           3.4.6 Multiplul de răcire
           ............................................ 41
           3.4.7 Suprafaţa de schimb de căldură ..................... 42
           3.4.8 Temperatura de condensare............................ 43
Capitolul IV: Calculul de proiectare al condensatorului ....... 44
      4.1 Calculul termic al condensatorului ..............................
      44
      4.2 Calculul hidrodinamic al condensatorului .................... 55
           4.2.1 Introducere
           ...................................................... 55
           4.2.2Traseul apei de răcire
           ......................................  56
           4.2.3 Traseul aburului
           ..............................................  58
      4.3 Calculul de rezistenţă al condensatorului ...................  61
           4.3.1 Introducere
           .....................................................  61
           4.3.2 Calculul ţevilor de apă
           ....................................  61
           4.3.3 Calculul mantalei condensatorului ..................  64
           4.3.4 Calculul plăcilor tubulare
           .................................  64
Capitolul V: Armătura condensatorului.................................  68
      5.1
      Introducere............................................................
      ......  68
      5.2 Aparate şi dispozitive de reglare, control şi siguranţa
      funcţionării
      .......................................................................
      .  68
           5.2.1 Dispozitivul de rupere al vidului .....................
           70
           5.2.2 Dispozitivul de preîncălzire şi degazare ........  70
      5.3 Comportarea în exploatare a condensatoarelor răcite cu apă
      .......................................................................
      ............  71
           5.3.1 Introducere
           ....................................................  71
           5.3.2 Curăţarea ţevilor de apă ale
           condensatoarelor.................................................
           ...  72
Propuneri de retehnologizare – modernizare ......................  76
Anexe
............................................................................
............ 78
Bibliografie................................................................
................ 83