Turbomotoare. Sisteme automate de pornire

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE                                                |........|1  |
|                                                           |....... |   |
|                                                           |        |   |
|CAPITOLUL 1 – Consideraţii generale privind pornirea       |        |   |
|automată a motoarelor de avion                             |........|3  |
|                                                           |....... |   |
|     1.1. Generalităţi                                     |........|3  |
|                                                           |....... |   |
|     1.2. Pornirea motoarelor turboreactoare               |........|4  |
|                                                           |....... |   |
|     1.3. Prezentarea unui MTR-DJ-MJ                       |........|6  |
|                                                           |....... |   |
|                                                           |        |   |
|CAPITOLUL 2 – Pornirea MTR la sol                          |........|9  |
|                                                           |....... |   |
|                                                           |        |   |
|CAPITOLUL 3 – Demaroare utilizate pentru pornirea          |........|15 |
|turbomotoarelor                                            |....... |   |
|     3.1. Demaroare cu turbină cu gaze                     |........|15 |
|                                                           |....... |   |
|     3.2. Turbodemaroare cu pulbere                        |........|17 |
|                                                           |....... |   |
|     3.3. Demaroare cu vapori şi cu termorachete           |........|18 |
|                                                           |....... |   |
|     3.4. Turbodemaroare pneumatice                        |........|19 |
|                                                           |....... |   |
|     3.5. Sisteme de pornire fără demaror                  |........|20 |
|                                                           |....... |   |
|     3.6. Consideraţii privind utilizarea demaroarelor     |........|20 |
|electrice                                                  |....... |   |
|     3.7. Sistemul de transmisie                           |........|23 |
|                                                           |....... |   |
|                                                           |        |   |
|CAPITOLUL 4 – Metode de comandă a pornirii demarorului     |........|26 |
|electric                                                   |....... |   |
|     4.1. Clasificarea metodelor de comandă a pornirii     |........|26 |
|                                                           |....... |   |
|     4.2. Metoda pornirii directe                          |........|29 |
|                                                           |....... |   |
|     4.3. Metoda pornirii cu reostat                       |........|31 |
|                                                           |....... |   |
|     4.4. Metoda creşterii în trepte a tensiunii sursei    |........|32 |
|electrice de alimentare                                    |....... |   |
|     4.5. Metoda creşterii continue a tensiunii sursei     |........|33 |
|electrice de alimentare                                    |....... |   |
|     4.6. Metoda micşorării în trepte a fluxului magnetic  |........|35 |
|                                                           |....... |   |
|     4.7. Metoda micşorării continue a fluxului de         |........|36 |
|excitaţie                                                  |....... |   |
|     4.8. Comparaţie între regimurile de comandă a         |........|39 |
|procesului de pornire                                      |....... |   |
|                                                           |        |   |
|CAPITOLUL 5 – Sistemul de comandă a procesului de pornire  |........|40 |
|                                                           |....... |   |
|     5.1. Controlul procesului de pornire                  |........|40 |
|                                                           |....... |   |
|     5.2. Pornirea automată a turbomotoarelor cu ajutorul  |        |   |
|demaroarelor cu acţiune directă                            |........|45 |
|                                                           |....... |   |
|     5.3. Comanda pornirii MTR cu ajutorul generatorului   |........|49 |
|demaror                                                    |....... |   |
|     5.4. Pornirea automată la sol                         |........|52 |
|                                                           |....... |   |
|                                                           |        |   |
|CAPITOLUL 6 – Pornirea MTR în condiţii speciale            |........|60 |
|                                                           |....... |   |
|     6.1. Pornirea MTR în aer                              |........|61 |
|                                                           |....... |   |
|     6.2. Rotirea la rece a MTR                            |........|62 |
|                                                           |....... |   |
|     6.3. Stocarea motorului                               |........|62 |
|                                                           |....... |   |
|                                                           |        |   |
|Concluzii asupra utilizării sistemelor automate de pornire |........|66 |
|                                                           |....... |   |