Studiul procesului de obtinere al otelului X52

                                   CUPRINS
CAP. 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A OŢELURILOR
      PENRU CONSTRUCŢII........…………………….......….   4
        1.1.Clasificarea                                          oţelurilor
         .............................................…  4
        1.2.Caracteristicile oţelurilor pentru construcţii şi
                    domeniile         lor              de          utilizare
           .................................…...   6
           1.2.1. Caracteristicile mecanice ale oţelurilor
                                        pentru                  construcţii
                 ...............................................    6
           1.2.2. Caracetristicile tehnologice ale oţelurilor
                                     pentru                     construcţii
..............................................     9
                 1.2.2.1. Caracteristicile tehnologice
                          pentru deformarea plastică ...................  9
                 1.2.2.2. Caracetristicile tehnologice pentru
                       tratamentul  termic  ................................
                        11
           1.2.3.  Oţeluri cu prelucrabilitate ridicată
                            (oţeluri            pentru            automate)
                  ................................. 15
CAP. 2 . PROCESE FIZICO-CHIMICE CARE AU LOC LA
1           ELABORAREA OŢELURILOR PENTRU
2                                                                CONSTRUCŢII
        ...............................................................  19
        2.1. Decarburarea la elaborarea oţelului .........…............. 19
        2.2.       Defosforarea        la        elaborarea        oţelului
         ...........................    34
        2.3.       Desulfurarea        la        elaborarea        oţelului
        ...........................    37
        2.4.                      Dezoxidarea                      oţelului
         ...............................…..............  43
            2.4.1. Noţiuni tehnologice ale dezoxidării prin
                                                                 precipitare
                  .................................................…...   45
            2.4.2. Principiile dezoxidării prin  difuzie  ..................
         47
            2.4.3.             Dezoxidarea             cu             carbon
         ....................................      48
CAP. 3. PROCEDEE DE ELABORARE A OŢELURILOR
      PENTRU CONSTRUCŢII ......………………….............      49
        3.1.Particularităţile elaborării oţelurilor de construcţii .....  49
CAP.4. PREZENTAREA MĂRCII DE OŢEL X52 ....................... 52
CAP.5. ANALIZA PROCESULUI DE ELABORARE A
1 OŢELURILOR DE CONSTRUCŢII LA
2 S.C. ISPAT-SIDEX S.A. GALAŢI ..............................…..    54
       5.1. Combinatul siderurgic S.C. ISPAT-SIDEX S.A. Galaţi.
1 Privire de ansamblu ...............………………….........    54
       5.2. Oţelăria LD 1 din cadrul combinatului siderurgic
1     S.C. ISPAT-SIDEX S.A. Galaţi ..…...…………........    58
       5.3. Analiza procesului de elaborare a oţelului X52 în
            convertizorul LD la S.C. ISPAT-SIDEX S.A. Galaţi ..     59
           5.3.1.                Construcţia                convertizorului
         ...............................     59
           5.3.2.                   Prezentarea                    şarjelor
         ...........................................     60
           5.3.3.                 Ajustarea                 convertizorului
         ..................................  62
           5.3.4.                Încărcarea                 convertizorului
         .................................   62
           5.3.5.        Formarea         şi         regimul         zgurei
         ...............................     65
           5.3.6. Procesul de afinare din  convertizor  ...................
         66
           5.3.7. Trecerea oxigenului din atmosfera gazoasă,
                 prin zgură în baia metalică .........….……......... 68
                 5.3.7.1. Oxidarea elementelor dizolvate în
                        baia                                        metalică
                        ........................................    70
           5.3.8. Dezoxidarea oţelului ......................……….......  77
           5.3.9. Evacuarea oţelului. Alierea la oală
                               a                oţelului                X52
         ...................................................  78
CAP. 6. ANALIZA PROCESULUI DE RAFINARE A
        OŢELURILOR DE CONSTRUCŢII LA
        S.C. ISPAT-SIDEX S.A. GALAŢI ..................................   81
        6.1. Analiza regimului de evacuare a oţelurilor din
            convertizor în oala de turnare şi tratament ...............   81
        6.2.               Alierea               oţelului                X52
         ....................................….......... 83
        6.3.Tratarea oţelului X52 în instalaţia VAD ....................  83
           6.3.1.                                              Generalităţi
         ......................................................     83
           6.3.2. Modalităţi de desfăşurare a procesului
                 tehnologic  ................………............................
                 85
           6.3.3. Procese metalurgice specifice rafinării prin
                 procedeul VAD ...........................………........    86
        6.4. Tratarea oţelului X52 în instalaţia VAD la
1     S.C. ISPAT-SIDEX S.A. Galaţi ...……....................  87
           6.4.1.                  Instrucţiuni                  tenologice
         ....................................      87
           6.4.2. Pregătirea oalei pentru evacuare ..................... 88
           6.4.3. Materiale de adaos la oală şi pentru aliere ..…   88
           6.4.4. Evacuarea oţelului de construcţii .........…...…  88
        6.5. Tratamentul oţelului X52 în instalaţia VAD ............      88
CAP. 7. TEHNICA SECURITĂŢII ŞI PROTECŢIA MUNCII
2 ÎN OŢELURILE CU CONVERTIZOARE
3 CU OXIGEN ....…………………………………………  90
Concluzii
         ...................................................................
         .....................    92
Anexe
         .......................................................................
         ......................   95
Bibliografie
         ...................................................................
         .................  98
-----------------------
2