Presa de frictiune 140 tf

Capitolul  I.
      Studiul actual al preselor mecanice de fricţiune
1.1.Generalităţi privind presele mecanice
1.2. Clasificarea preselor mecanice
1.2.1. Presa de refulat
1.2.2. Presa de îndoit tip buldozer
1.2.3.Presa de matriţat  ( maxiprese )
    1.2.4 Presa de debavurat
1.3. Studiul comparativ al diferitelor tipuri de prese de fricţiune
1.3.1.  Presa cu şurub
1.3.2. Presa cu şurub acţionată mecanic:
1.3.2.1.Presa cu şurub acţionată mecanic prin fricţiune cu două discuri
1.3.2.2.Presa cu şurub acţionată mecanic prin fricţiune cu trei discuri
1.3.2.3.Presa cu şurub acţionată mecanic prin fricţiune cu un disc de
antrenare.
1.3.2.4.Presa cu şurub acţionată mecanic fără discuri de fricţiune
      1.3.3. Prese cu şurub acţionate electric:
1.3.4. Prese cu şurub acţionate hidraulic
1.4. Concluzii
CAPITOLUL II .
PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICĂ  A PRESEI DE FRICŢIUNE DE 140 tf
2.1 CARACTERISTICI TEHNICE
2.2  Schema cinematică.Componenţă, descriere, funcţionare
2.3 Calculul energetic al presei de fricţiune cu şurub
2.3.1 Notaţii utilizate
2.3.2 Energia de distribuţie
2.3.3 Puterea motorului electric de acţionare:
2.3.4  Timpul de coborâre,numărul de curse pe minut
2.3.5 Diametrul şurubului
2.3.6 Diametrul volantului:
2.3.7.Caracteristicile funcţionale ale preselor de fricţiune
2.3.8 Randamentul presei de fricţiune
2.3.9 Forţa care solicită presa cu şurub
2.3.10  Ansamblul volant-şurub-berbec
2.3.11  Mecanismul de transmisie cu curele trapezoidale
2.3.12 Calculul lagărelor de alunecare
2.3.13  Mecanismul de comandă
2.3.14  Mecanismul de siguranţă al preselor de fricţiune cu şurub
2.3.15  Mecanismul de ungere
2.3.16  Rigiditatea preselor de fricţiune cu şurub
2.3.17  Exploatarea raţională a preselor de fricţiune cu şurub. Perspective
                                              2.4 Concluzii
CAPITOLUL III
STUDIUL DE FEZABILITATE
CAPITOLUL   IV
NORME DE PROTECŢIA MUNCII
   4.1. REGULI DE RESPECTAT ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI
4.2. REGULI DE RESPECTAT ÎN DECURSUL OPERAŢIILOR DE PRELUCRARE
4.3. REGULI DE RESPECTAT DUPĂ TERMINAREA LUCRULUI
CAPITOLUL V
CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE
55 pagini