Sudarea cu arc electric. Tehnologii de fabricare a miezului magnetic si realizarea infasurarilor

CUPRINS
Capitolul1..................................................................
.....................................pag.9
l.l .Aspecte privind sudarea cu arc electric. Particularitatile
transformatorului de sudare.
1.2. Arcul electric folosit la sudare.
1.3. Surse de curent pentru sudare.
1.4.Alegerea variantei constructive.
Capitolul2..................................................................
...................................pag.22
2.1.Calculul marimilor electrice principale
2.2.Dirnensionarea circuitului magnetic.
2.2.1.Calculul dimensiunilor principale ale circuitului magnetic.
 2.3.Calculul infasurarilor
2.3.1 Calculul infasurarilor de inalta tensiune.
2.3.2 Calculul infasurarilor de joasa tensiune.
2.3.3.Definitivarea dimensiunilor miezuluî magnetic si al infasurarilor.
2.4. Determinarea pierderilor de scurtcircuit.
2.5. Determinarea tensiunii de scurtcircuit.
2.6.Calculul termic al transformatorului.
2.6.1. Calculul incarcarii termice pentru bobina de inalta tensiune.
2.6.2. Calculul incarcarii termice pentru bobina de joasa tensiune.
2.7. Calculul parametrilor de mers in gol.
2.7.1. Determinarea pierderilor si a curentului la functionarea in gol.
2.7.2. Calculul puterii reactive necesare magnetizarii miezului magnetic.
2.7.3. Calculul curentului de mers in gol.
2.8. Calculul tehnico-economic simplificat.
Capitolul3..................................................................
..................................pag.45
3.1. Tehnologia de fabricare a miezului magnetic.
3.2. Tehnologia realizarii infasurarilor.
Capitolul
4...........................................................................
.....................pag. 48
4.1. Calculul bobinei de reactanta
4.2. Calculul caracteristicii externe a transformatoarului cu bobina de
reactanta
4.3. Recalcularea sectiunii conductorului bobinei de
reactan...................pag. 58
Bibliografie
-----------------------
-1-