Sistemului energetic national

Capitolul I.
  Definirea şi caracterizarea sistemului energetic naţional
1.1. Definirea şi caracterizarea sistemului energetic naţional
Definiţia sistemului energetic naţional(S.E.N.)
Caracterizarea sistemului energetic naţional
1.2.  Coordonate fundamentale ale cadrului normativ de reglementare a
activităţii sectoriale
Dispoziţii generale
Autorităţi şi competenţe
 Piaţa de energie electrică
1.3. Evoluţia pieţei naţionale de energie în primul deceniu al mileniului
trei
1.4. Rolul ANRE în administrarea operaţională a pieţei de energie electrică
Capitolul II.
 Eficientizarea energetică şi perfecţionarea sistemului de tarifare
2.1. Proiecte europene privind eficientizarea producerii, transportului şi
furnizării energiei electrice
2.2. Direcţii de acţiune în asigurarea securitaţii si competitivităţii
energetice
2.3. Aspecte metodologice privind tarifarea energiei electrice în contextul
reformei structurale
2.4 Politici de tarifare pe piaţa energiei electrice din România
Capitolul .III
Tranzacţionarea centralizată a energiei electrice pe piaţa angro
3.1 Pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM
3.2 Aspecte functionale ale pietei de echilibrare (rolul, structura,
schimbul informational, functionarea sistemului electroenergetic utilizand
instrumente de piata)
3.3 Perspective şi fundamente în construcţia pieţei regionale din sud-estul
Europei
3.4 Formarea preţurilor angro ale energiei electrice în condiţiile
coexistenţei pieţei  centralizată si concurenţială
Capitolul. IV
Aspecte fundamentale privind securitatea energetica nationala in conditiile
integrarii si globalizarii europene
4.1 Securitatea energetica din perspectiva politicii energetice europene
4.2 Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007 – 2020
4.3 Eficientizare si competitivitate energetica prin liberalizarea pietelor
de energie electrica
4.4 Problematica tehnologica si operationala a standardizarii
internationale in
managementul energiei (ISO/PC-242)