Sistem de acces pentru personal autorizat intr-un perimetru protejat

Cuprins
    INTRODUCERE…………………………………9
    Capitolul 1
    Despre detectoare şi supraveghere…………….….11
           caracteristicile detectoarelor……………...11
           supravegherea în curent continuu.........…..12
           supravegherea în curent alternativ........…..14
           supravegherea în curent pulsatoriu.....……16
           supravegherea cu detectoare adresabile…...17
           detectoare temporizate..........................…...17
           detectoare autonome.............................……18
           detectoare telealimentate.....................……..19
    Capitolul 2
    Supravegherea mediului.............…….......................20
           detectoare de radiaţii………………...……..20
           camera de ionizare……………….………...21
           contoare de proporţionalitate…….…………22
           contoare cu scintilaţii…………………….…24
           detectoare cu cristal…………………………24
           detectoare cu emulsie foto………………….25
           electrometre ………………………….……25
           detectoare fotografice…………………..….26
           detectoare Cerenkou……………………….26
           detectoare de substanţe chimice……………26
           senzori electrochimici………………………27
           spectrografie de masă………………………27
           spectrografie Raman………………………..28
           detectoare cu cameră de ionizare……………29
           spectrometru de masă cu
           mobilitate ionică…………………………….29
    Capitolul 3
    Sisteme pentru controlul accesului,
    sisteme de supraveghere video...................……….....31
           camera de luat vederi.........................……….32
           tuburi videocaptoare......................……….....33
           dispozitive cu transfer
           de sarcină (CCD)................................………33
           afişarea semnalelor video...............………....35
           accesorii..............................................………35
           acţionarea camerelor de luat vederi...……….36
    Capitolul 4
    Sisteme de identificare, dispozitive cu cheie
           electronică.....................………………..37
           dispozitive cu cartele de identitate..........37
           cartela de proximitate..............................38
           dispozitive cu cartelă cu cod de bare.......38
           cartela inteligentă (smart card)................40
    Capitolul 5
      Sisteme de recunoaştere biometrică..................42
           recunoaşterea imaginii............................42
           recunoaşterea vocală...............................43
           recunoaşterea semnăturii.........................43
           recunoaşterea irisului şi a retinei.............44
           recunoaşterea amprentei digitale şi
            geometriei mâinii....................................44
           termograma facială...................................45
    Capitolul 6
    Sisteme de verificare a accesului...........................48
           sisteme cu ultrasunete................................48
           sisteme cu câmp magnetic.........................50
           sisteme cu radiaţii Roentgen......................50
    Capitolul 7
    Sisteme de supraveghere perimetrală......................53
           bariera cu infraroşii.....................................53
           bariere cu microunde...................................56
           sisteme cu geofoni.......................................58
           bariere cu câmp magnetic............................58
           dispozitive piezoelectrice............................60
           dispozitive electrostatice.............................62
    Capitolul 8
    Centrale de alarmare................................................63
    Proiectarea sistemului…………………………..…63
           descrierea funcţionării sistemului  de control al
           accesului………………………………..….66
           interfaţa seriala RS232.................................70
           interfaţa paralelă standard Centronix……….74
           comunicarea cu sistemul video……………..77
           comunicarea cu sistemul de senzori………..78
    Capitolul 9
    Descrierea funcţionării programului şi a meniurilor…79
    Listarea programului………………………………. 90
    ANEXA
    Soft pentru simularea unui terminal…….106
    Concluzii…………………………………109
    Bibliografie……………………………….110