Sistem de masura a consumului de combustibil la motoare cu injectie. Transmisia si gestionarea datelo

                                   Cuprins
    1 . Principii generale de funcţionarea sistemului
    2. Prezentare instrumentelor hardware si software folosite
              2.1 Hardware
                     2.1.1  uC 80C552
                           2.1.1.1  Performanţe şi prezentare generală
                          2..1.1.2  Circuitul serial I/O
                                   2.1.2 Portul serial RS232
                     2.1.3 Dispozitivul de transmisie in infraroşu
              2.2 Software
                     2.2.1 LabWindows/CVI 5.0
      3.Proectarea soft
                       3.1 Softul de comunicaţie si stocare a datelor
                       3.2 Simulatorul pentru uC
         4.Anexe
5.Bibliografie
Pagini 75