Tehnici si metode de inspectie si control. Integrarea controlului in fluxul de fabricatie

                                   CUPRINS
1.Formularea  temei
2.Analiza produsului
      2.1 Rolul functional al produsului
      2.2 Componenta produsului
      2.3 Materiale folosite
      2.4 Tehnologia de fabricatie
      2.5 Cerinte speciale ale beneficiarului
3.Defecte posibile
      3.1.Defecte specifice materialelor folosite
      3.2 Defecte introduse de tehnologia de fabricaţie
      3.3.Defecte induse de exploatare
      3.4.Listarea defectelor
4.Metode de control posibile
      4.1.Metode de control distructiv
      4.2.Metode de control nedistructiv
5.Metode optime de control
      5.1 1.Criterii de optimizare a metodelor de control nedistructiv
      5.1.2 Criteriile A/R
      5.2.Echipamente folosite  pentru inspectia produsului
      5.3.Personal operator
6.Integrarea controlului in fluxul de fabricaţie
7.Intocmirea planului de control nedistructiv
8. Intocmirea documentaţiei de control şi inspecţie
      8.1.Procedura generală de control şi inspecţie
            8.1.1. Raport de control şi inspecţie
            8.1.2. Statutul de control
            8.1.3. Tratarea neconformităţilor
                 8.1.3.1 Marcarea produsului neconform
                 8.1.3.2 Descrierea neconformitati
                 8.1.3.3 Autoritatea
      8.2 Proceduri specifice de lucru si proceduri generale de lucru
      8.3.Mapa de documente
               • Desen de execuţie
               • Planul de control nedistructiv
               • Raport de control şi inspecţie
               • Prezentarea rezultatelor examinărilor
               • Raport de examinare
               • Raport de produs neconform
               • Notificări
               • Rapoarte privind calitatea produsului
Bibliografie
Pagini 55