PROIECT INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE 1

                              1. DATE INITIALE
      1.1. Tema proiectului:Programarea si conducerea productiei pentru
fabricarea unui set de 3 repere din componenta produsului "corp hidraulic".
      1.2. Conditii generale.
                     2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCTIE
      2.1. Structura de dezagregare a produsului (SDP).
      2.2. Structura de dezagregare a lucrarilor (SDL).
      2.3. Calculul necesarului brut.
      2.4. Calculul necesarului net (N.N.,C.N.).
      2.5. Planul de productie director.
      2.6. Determinarea tipului de productie la nivel de reper-operatie.
                                 VARIANTA I
        Capitolul 3.PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII
                 DE RESURSE NELIMITATE SI FARA DATE IMPUSE.
      3.1. Ipoteze de baza.
      3.2. Stabilirea resurselor de productie.
      3.3. Determinarea lotului de fabricatie optim si a lotului de
fabricatie economic.
      3.4. Stabilirea lotului de transport optim si economic
      3.5. Durata ciclului de productie [pic]
      3.6. Durata de repetare a loturilor [pic]
      3.7. Elaborarea programelor de lucru
      3.8. Corelarea programelor de lucru cu planul de productie director
      3.9. Calculul costurilor de productie
   Varianta II.Programarea si conducerea productiei in conditii de resurse
                                  limitate.
      4.2. Stabilirea resursei de productie si a calendarelor corespondente.
      4.3. Structura organizatorica a atelierelor de productie
      4.4. Elaborarea retelei logice a proceselor de productie
      4.5. Managementul proiectului in functie de timp
      4.6. Managementul in functie de resurse.
       37 pagini