PROIECT INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE 3

      1. DATE INITIALE
    1.  Tema proiectului:Programarea si conducerea productiei pentru
       fabricarea unui set de repere din componenta produsului….
    2.  Conditii generale: beneficiar, executant, cadru legislativ, volum
       de productie, conditii si termene de livrare etc.
      2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCTIE
         2.1 Structura de dezagregare a produsului (SDP)
         2.2 Structura de dezagregare a lucrarilor (SDL)
         2.3 Planul de productie director (PPD)
      3. PARAMETRII DE PROGRAMARE SI CONDUCERE A PRODUCTIEI
         3.1 Determinarea tipului de productie
         3.2 Stabilirea formei de organizarea a productiei
         3.3 Calculul numarului de masini unelte
         3.4 Calculul lotului de fabricatie optim
         3.5 Stabilirea lotului de fabricatie economic
      4. VARIANTA I-A: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN     CONDITII
DE RESURSE NELIMITATE SI FARA DATE IMPUSE
         4.1 Calculul lotului economic de transport
         4.2 Durata ciclului de productie
         4.3 Perioada de repetare a loturilor
         4.4 Calculul costului de productie
         4.5 Elaborarea programelor de lucru
         4.6 Corelarea programelor de lucru cu PPD
      5. VARIANTA A-II-A: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII
DE RESURSE LIMITATE SI DATE IMPUSE
         5.1 Identificarea resurselor de productie
         5.2 Structura organizatorica a atelierului de productie
         5.3 Elaborarea retelei logice a proiectului
         5.4 Programarea si conducerea proiectului prin durate
         5.5 Programarea si conducerea proiectului prin resurse
         5.6 Ordonantarea lucrarilor din proiect
         5.7 Selectarea scenariului optim
         5.8 Corelarea scenariului optim cu PPD
         5.9 Amplasarea optima a resurselor
         5.10 Calculul costului de productie
      6. COMPARAREA VARIANTELOR
         6.1 In functie de timpul mediu de executie pe unitatea
conventionala
         6.2 In functie de gradul de incarcare a resurselor
         6.3 In functie de costul de productie
30 pagini