Proiectare tehnologia de fabricatie a reperului ROTOR ptr serie de fabricatie mijlocie

Capitolul 1.
 Proiectarea garniturii de model.
1.1.Alegerea suprafetelor de separatie.
  1.2. Stabilirea inclinarilor, adaosurilor de contractie, adaosurilor de
prelucrare si recordarilor tehnologice.
        1.2.1. Inclinarile constructive
1.2.2. Adaosuri de contractie
1.2.3. Adaosurile de prelucrare
1.2.4 Racordarile tehnologice
1.3. Stabilirea dimensiunilor marcilor si ale jocurilor din marci.
       1.3.1. Dimensiunile nominale ale marcilor pentru forme si
               miezuri orizontale:
      1.3.2. Dimensiunile nominale ale marcilor pentru forme si
             miezuri  verticale:
          1.3.3.  Jocuri .
      1.2.  Intocmirea desenului tehnologic.
        1.3.Alegerea materialului utilizat in constructia garniturii
                  de model.
1.6. Procedeul tehnologic pentru realizarea garniturii de model.
   1.6.1. Confectionarea modelelor din lemn.
   1.7. Vopsirea si inscriptionarea garniturilor de model.
Capitolul 2.
Proiectarea retelei de turnare.
        2.1 Tipul de reta de turnare.
        2.2. Calculul retelei de turnare.
    2.2.1. Rapoart caracteristice intre suprafetele
           elementelor  componente ale retelelor de turnare.
      2.2.2. Calculul sectiunii alimentatoarelor in cazul
               retelelor  convergente
2.2.2.1. Calculul sectiunii alimentatoarelor pe baza duratei de umplere
       2.2.2.2. Calculul sectiunii alimentatoarelor cu ajutorul debitului
                specific  de umplere.
2.2.3. Calculul sectiunii alimentatoarelor in cazul retelelor divergente.
2.2.4. Determinarea celorlalte elemente ale retelei de turnare.
               2.3. Claculul maselotelor.
           2.3.1. Metoda  continutului minim de aliaj lichid in maselote.
       2.3.2. Metoda sferelor inscrise.
      Calcule:
Calculul retelei de turnare.
  Calculul maselotei. Capitolul 3.
Elemente de baza din teoria si practica realizarii formelor de turnare.
   3.1.Formarea si miezuirea.
   3.1.1. Generalitati.
   3.1.2.3. Materiale de adaos
   3.1.3. Amestecuri de formare si miezuire
  3.1.4.Unele scule si dispozitive folosite la formarea manuala si
           la  confectionarea modelelor.
   3.1.5. Metode de formare.
3.1.5.1. Formarea manuala se poate realiza in mai multe moduri.
  3.1.6. Particularitati in constructia miezurilor.
          3.1.7. Asamblarea formelor.
   3.2. Obtinerea semifabricatului turnat.Turnarea.
   3.2.1.Calculul presiunii exercitate de materialul lichid asupra ramei
superioare.Consolidarea formei.
           3.2.2. Temperatura de turnare.
         3.2.3. Durata de mentinere in forme a pieselor turnate.
         3.2.4. Precizia dimensionala si calitatea pieselor turnate.
      3.3 Recomandari privind dezbaterea pieselor turnate.
            3.4. Tratamente termice si termochimice pentru piesele turnate.
            3.4.1. Tratamentele termice si termochimice pentru
                     piesele turnate din fonta.
30 pag