Programarea si conducerea productiei pentru fabricarea unui set de 3 repere din componenta produsului corp hidraulic

PROIECT
                      INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE
                                   Cuprins
   1. DATE INITIALE
   1.1 Tema proiectului
   1.2 Conditii generale: beneficiar, executant, cadru legislativ, volum de
   productie, conditii de livrare.
   2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCTIE
   2.1 Structura de dezvoltare a produsului (SDP)
   2.2 Structura de dezvoltare a lucrarilor (SDL)
   2.3 Calculul necesarului brut
   2.4 Calculul necesarului net
   2.5 Elaborarea Planului de Productie Director (PPD)
   2.6 Determinarea tipului de productie
   2.7 Stabilirea formei de organizare a productiei
   2.8 Aprovizionarea cu semifabricate (tarife regresive)
   3.       VARIANTA I-a: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII
   DE RESURSE NELIMITATE SI FARA DATE IMPUSE
   3.1 Ipotezele de baza
   3.2 Stabilirea resurselor de productie
   3.3 Determinarea lotului de fabricatie optim si a lotului de fabricatie
   economic
   3.4 Stabilirea lotului de transport optim si a lotului de transport
   economic
   3.5 Durata ciclului de productie
   3.6 Perioada de repetare a loturilor
   3.7 Elaborarea programelor de lucru
   3.8 Corelarea programelor de lucru cu PPD
   3.9 Calculul Costurilor de productie
   4. VARIANTA a II-a: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII DE
   RESURSE LIMITATE SI DATE IMPUSE
   4.1 Ipoteze de baza.
   4.2 Stabilirea resurselor de productie si a calendarelor corespunzatoare
   4.3 Structura organizatorica a atelierelor
   4.4 Managementul proiectului in functie de timp
   4.5 Managementul in functie de resurse
   CONCLUZII