Teoria compresiei de dinamica

                                   CUPRINS
                                 Capitolul 1
                        Teoria compresiei de dinamică
      1.1. Introducere
1.2. Principiul compresiei cu dispozitiv neliniar
1.3. Principiul compresiei cu control automat al amplificării
1.4. Consideraţii  asupra  subansamblelor  din  bucla  AGC  şi  a  legii  de
compresie
                                 Capitolul 2
                      Compresia instantanee a dinamicii
      2.1. Introducere
2.2. Compresia logaritmică
2.3. Distorsiuni la compresia instantanee
2.4. Circuite pentru compresie instantanee logaritmică
                                 Capitolul 3
                      Compresie de dinamică de anvelopă
      3.1. Introducere. Anvelopă
3.2. Distorsiuni la compresia de anvelopă
3.3. Analiza unor compresoare de anvelopă în configuraţii uzuale
      3.4. Limite de funcţionare a subansamblelor din compresoarele de
                                 anvelopă cu
                               blocuri liniare
Capitolul 4
1 Proiectarea şi realizarea unui compresor de anvelopă pentru semnal vocal
     1. Tema de proiectare
     2. Soluţia adoptată. Justificare
     3. Utilizarea tranzistorului bipolar ca rezistenţă controlată
     4. Ecuaţia amplificatorului cu câştig controlat
     5. Comanda tranzistorului de control. Amplificatorul de curent
     6. Redresorul şi filtrul
     7. Proiectarea elementelor schemei compresorului
BIBLIOGRAFIE………………………………..…………………………….....48