PROIECTAREA UNEI SECTII DE PRELUCRARE A MATERIALELOR TEXTILE REFOLOSIBILE

CUPRINS
TEMA I
Introducere.Consideraţii
generale....................................................................
.................................3
Cap. I .  Proiectarea  unei  secţii  de  prelucrare  a  materialului  textil
refolosibil în amestec cu  fibre  textile  şi  cercetări  privind  obţinerea
materialelor  textile  neconvenţionale  destinate  ca  materiale   auxiliare
pentru                                                          îmbrăcăminte
exterioară..................................................................
..........................4
1.1.  Definirea şi  clasificarea  materialelor  pentru  îmbrăcăminte.Cerinţe
impuse                          materiallor                           pentru
îmbrăcăminte................................................................
.........................................................................5
1.2.Prelucrarea materialelor textile refolosibile în vederea recuperării  de
fibre.................................10
1.3.Realizare      amestecurilor      fibroase       şi       caracterizarea
acestora..........................................................16
1.4.Formarea        stratului         fibros         şi         consolidarea
acestuia....................................................................
....21
1.5.Determinarea  caracteristicilor  materialelor   textile   destinate   ca
auxiliar                                                              pentru
îmbrăcăminte................................................................
.......................................................................28
1.5.1.Climatizarea
probelor....................................................................
.............................................28
1.5.2.Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a grosimii  şi  densităţii
aparente....................................................................
...........................................................................2
8
1.5.3.Determinarea       caracteristicilor       de       rezistenţă       a
produselor.........................................................31
1.5.3.1.Comportarea    materialelor     la     solicitări     statice     de
compresiune...............................................31
1.5.3.2.   Determinarea   rezistenţei    la    solicitări    de    întinderi
repetate.....................................................34
1.5.4.             Determinarea              permeabilităţii              la
aer.........................................................................
..................39
1.5.5.      Determinarea      permeabilităţii      la       vaporii       de
apă.........................................................................
41
1.5.6.         Determinarea         capacităţii          de          izolare
termică.....................................................................
.........43
1.5.7. Determinarea lucrului mecanic la rupere  pentru  solicitări  dinamice
de                               tracţiune                                şi
încovoiere..................................................................
..........................................................................46
Cap.II. Sarcini de proiectare pentru o secţie de prelucrare  a  materialului
textil     refoloibil     în     amestec     cu     fibre      la      prima
întrebuinţare...............................................................
..............................................52
2.1.Alegerea
utilajului..................................................................
......................................................53
2.2.Calculul          capacităţii          de          producţie           a
utilajelor..................................................................
...............55
2.3.Stabilirea              necesarului              de              materii
prime.......................................................................
..................56
2.4.Stabilirea          necesarului          de           forţă           de
muncă.......................................................................
...............56
2.5.Stabilirea normelor de protecţie a  muncii  ,  de  pază  şi  stingere  a
incendiilor.................................................................
..........................................................................57
2.6.Amplasarea      utilajelor      şi      calculul      suprafeţei      de
producţie.............................................................57
2.7.Stabilirea                          costuli                           de
producţie...................................................................
...................................59
Concluzii...................................................................
..........................................................................62
Bibliografie................................................................
.........................................................................63
Anexe.......................................................................
........................................
..................................64
TEMA II
Cap.1.Noţiuni de bază privind politica de produs………………………………………………….66
1.1.Conceptul de produs……………………………………………………………………..…......67
1.2.Conţinutul politicii de produs………………………………………………………………..…67
1.3.         Componentele         produsului         în          accepţiunea
marketingului……………………………………...68
1.4. Definirea operaţională a produsului……………………………………………………….…..68
1.5. Gama de produse………………………………………………………………………………69
1.6. Ciclul de viaţă al produsului……………………………………………..……………….…....70
Cap.2.   Prezentarea   generală    a    societăţii    comerciale    Oradinum
SA………….…….…….………….73
2.1. Scurt istoric……………………………………………………………………...………..…….74
2.2.      Evoluţia      cifrei      de      afaceri       şi       structura
acesteia……………………………………..….…...……76
2.3.       Organizarea        (prezentarea        compartimentului        de
marketing)………………………….................76
2.4. Politica de produs……………………………………………………………………….............79
2.5.Activitatea promoţională şi distribuţia……………………………………………………..……82
Cap.3. Crearea noilor produse…………………………………………………………………..…..83
3.1. Crearea unui produs………………...…………………………………………………...…..….84
3.2. Ierarhizarea şi mixul de produselor…………………………………………………………......84
3.3. Conceptul şi dimensiunile unei mărci……………………………………………………..……86
3.4. Ambalajul produselor………………………………………………………………………..….98
Concluzii generale…………………………………………………………………………….........101
Bibliografie………………………………………………………………………………………...103