Proiectarea, programarea si conducerea unui proces si sistem de productie pentru o matrita de presare la cald a unei garnituri de cauciuc

CUPRINS
I. ETAPELE DE PROIECTARE A PROCESULUI TEHNOLOGIC
Cap.1. Date initiale   ……………………………………………………………………………
   1. Tema peoiectului      ……………………………………………………………………
Cap.2. Prezentarea generala a procesului de presare la cald a cauciucului
...................
   2.1 Proprietăţile fizico-chimice ale cauciucului
..........................................................
   2.2 Procedee de vulcanizare
............................................................................
..........
   2.3 Vulcanizarea în presă
............................................................................
..............
   2.4 Tehnologia de execuţie a matriţelor de vulcanizat cauciucul
...............................
Cap.3. Analiza desenului de executie si tehnologicitatea piesei
………………………….
   3.1 Tehnologicitatea piesei
............................................................................
............
   3.2 Stabilirea tipului de productie
............................................................................
..
Cap.4. Alegerea semifabricatului
............................................................................
.......
Cap.5.         Stabilirea         preliminara         a          operatiilor
.......................................................................
   5.1  Succesiunea  operatiilor  de  prelucrare  pentru  reperul  „   DORN”
.............................
   5.2  Succesiunea  operatiilor  de  prelucrare  pentru   reperul   “PLACA”
…………………..
   5.3  Succesiunea  operatiilor  de  prelucrare  pentru   reperul   “CAPAC”
…………………
Cap.6. Stabilirea schemelor de orientare si  fixare  a  semifabricatelor  pe
masini unelte ....
Cap.7.            Stabilirea            echipamentului            tehnologic
....................................................................
   a)                Alegerea                masinilor                unelte
      .......................................................................
      ..............
   b)                           Alegerea                            sculelor
      .......................................................................
      .........................
Cap.8.         Determinarea         adaosului         de          prelucrare
................................................................
   8.1   Calculul   adaosului   de   prelucrare   penttru   reperul    PLACA
....................................
   8.2   Calculul   adaosului   de   prelucrare    pentru    reperul    DORN
.....................................
   8.3   Calculul   adaosului   de   prelucrare   pentru    reperul    CAPAC
...................................
Cap.9.       Calculul       regimului        optim        de        aschiere
..................................................................
   9.1     Calculul     regimuli     de      aschiere      la      strunjire
...............................................................
   9.2          Stabilirea          avansului          de           aschiere
...........................................................................
   9.3           Calculul           vitezei           de            aschiere
............................................................................
.....
   a)  Calculul regimului de  aschiere  pentru  reperul  DORN   ………………………………
   b)    Calculul   regimului   de    aschiere    pentru    reperul    PLACA
.........................................
   c)  Calculul regimurilui de aschiere pentru  reperul  CAPAC   ……………………………
Cap.10.        Normarea         tehnica           ……………………………………………………………………
   10.1 Stabilirea normei tehnice de timp pentru reperul  “PLACA”  ………………………
   10.2 Stabilirea normei tehnice de timp pentru reperul “DORN”   ……………………….
   10.3 Stabilirea normei  de  timp  pentru  reperul  “CAPAC”   ………………………………
Cap.11.           Intocmirea            documentaţiei            tehnologice
                       CUPRINSUL DOCUMENTATIEI TEHNICE
|Nr.  |Denumire                               |Format |
|Crt. |                                       |       |
|1.   |Desen matrita                          |A4     |
|2.   |Desen dorn                             |A4     |
|3.   |Desen capac                            |A4     |
|4.   |Desen placa                            |A4     |
|5.   |Desen garnitura                        |A4     |
|6.   |Fisa film capac                        |A4     |
|7.   |Fisa film placa                        |A4     |
|8.   |Fisa film dorn                         |A4     |
II.  PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PROIECTULUI
Cap.1. Date initiale      ………………………………………………………………………..
   1. Tema proiectului   …………………………………………………………………….
   2. Conditii generale   …………………………………………………………………….
Cap.2. VARIANTA I. Programarea  si  conducerea  productiei  in  conditii  de
resurse   ....
          nelimitate          si          fara          date          impuse
............................................................................
.........
   2.1          Determinarea          tipului          de          productie
......................................................................
   2.2     Stabilirea     formei     de     organizare     a      productiei
......................................................
   2.2.1             Dinamica             tipologiei              productiei
........................................................................
   2.3       Calculul        parametrilor        conducerii        operative
.........................................................
   2.3.1       Calculul       numarului        de        masini       unelte
..............................................................
   2.3.2 Determinarea  lotului  de fabricatie  optim  ……………………………………….
   2.3.3      Stabilirea      lotului      de      fabricatie       economic
..........................................................
   2.3.4       Stabilirea       lotului       de       transport       optim
................................................................
   2.3.5          Durata           ciclului           de           productie
............................................................................
.
   2.3.6  Perioada de repetare a loturilor (Tr)  ……………………………………………..
   2.4 Calculul costului de productie  ……………………………………………………….
   2.4.1  Calculul  costului  de  productie  pentru  fabricarea  unui  reper
...........................
   2.4.2        Concluzii        asupra         derularii         procesului
...............................................................
Cap.3. VARIANTA  II.  Programarea  si  conducerea  in  conditii  de  resurse
limitate  ..........
si date impuse
   3.1          Analiza          proiectului          de          fabricatie
.....................................................................
   3.1.1     Structura    de     descompunere     a     produsului     (SDP)
........................................
   3.1.2     Structura      de      descompunere      a      lucrarilor(SDL)
.............................................
   3.1.3    Structura    de     descompunere     a     organizarii     (SDO)
.........................................
   3.1.4     Structura      de      descompunere      a      resurselor(SDR)
...........................................
   3.1.5          Reteaua           logica           a           proiectului
.........................................................................
   3.2       Programarea       si       conducerea        prin        durate
..........................................................
   3.2.1         Calculu         datelor         CMD         si          CMT
........................................................................
   3.2.2    Calculul    marjelor    si    stabilirea     drumului     critic
...............................................
   3.2.3     Programarea     si     conducerea      cu      date      impuse
................................................
   3.3 Programarea si conducerea prin resurse  ………………………………………..
   3.4                        Ordonantarea                        resurselor
............................................................................
.....
   3.5 Date privind scenariul optim  ……………………………………………………….
   3.5.1  Calculul  costului  de  productie  pentru  scenariul  optim   ales
...........................
Cap.4.          Amplasarea          optimală          a           resurselor
...................................................................
Cap.5.                        Compararea                         variantelor
............................................................................
.......
   5.1 In functie de timpul mediu  de  executie  pe  unitatea  conventionala
...................
   5.2 In functie de numarul de resurse si de gradul de utilizare a acestora
 ..............
   5.3       In       functie       de       costul       de       productie
.......................................................................
   5.4                           Concluzii                            finale
............................................................................
......................
                       CUPRINSUL DOCUMENTATIEI GRAFICE
|Nr.  |Denumire                               |Format |
|Crt. |                                       |       |
|1.   |Desen program de lucru R1              |A4     |
|2.   |Desen program de lucru R2              |A4     |
|3.   |Desen program de lucru R5              |A4     |
|4.   |Desen CMD (fara date impuse)           |A4     |
|5.   |Desen CMT (fara date impuse)           |A4     |
|6.   |Drumul critic                          |A4     |
|7.   |Desen CMD (cu date impuse)             |A4     |
|8.   |Desen CMT (cu date impuse)             |A4     |
|9.   |Plan de incarcare CMD                  |A4     |
|10.  |Plan de incarcare CMT                  |A4     |
|11.  |Lisaj CMD                              |A4     |
|12.  |Lisaj CMT                              |A4     |
|13.  |Ordonantarea inainte                   |A4     |
|14.  |Program de lucru pentru ordonantare    |A4     |
|     |inainte                                |       |
|15.  |Ordonantarea inapoi                    |A4     |
|16.  |Program de lucru pentru ordonantare    |A4     |
|     |inapoi                                 |       |
III. Calitatea produselor si cerintele politicii de protectie a
consumatorilor din Romania
Cap. 1 Stadiul actual al realizarii cerintelor negociate pentru capitolul
23  ....................
- protectia si       sanatatea onsumatorului, pentru aderarea romsniei la
uniunea europeana (iunie 2006)
Cap. 2 Supravegherea pietii in romania. Realizari ale cerintelor politicii
 ......................
de potectie a consumatorilor privind supravegherea pietii de produse si
servicii din romania situatia actuala- an 2006
      2.1 Modalitati practice de supravegherea pietii utilizate in Romania
..................
      2.1.1 Supravegherea pietii de tipPRO- ACTIV desfasurata in Romania de
.........
      Autoritatea Nationala de Protectie a Consumatorilor
      2.1.2 Tematica de Control – notiuni generale
....................................................
      2.1.3 Inspectia, activitate de baza in supravegherea din Romania.
      Programarea, pregatirea si desfasurarea actiunilor de control pentru
      supravegherea pietii
      .......................................................................
      ....................
      2.1.4 Procedura cadru de control a inspectorilor ANPC
      pentru perioada 2005-2008
      .......................................................................
      .........
      2.1.5 Procesul Verbal de Constatare Contraventie – instrument de lucru
      ...........
      pentru inspectorii ANPC
      2.1.6 Supravegherea pe piata a produselor reclamate de consumatori.
         Supravegherea re-activa a pietii
      .......................................................................
      ...
      2.1.7 Studiu de caz: Situatia de reclamatiilor inregistrate la nivel
      national
      la ANPC in anul 2005
      .......................................................................
      ...................
      2.2 Eficienta actiunilor de supraveghere a pietii in romania
.................................
      2.3 Responsabilitati in supravegherea pietii ale autoritatilor /
      Directivele Europene si Legislatia Romana
      .........................................................
Cap. 3 Supravegherea pietii in Europa. Implementarea cerintelor politicii
de ..................
 protectie a consumatorilor privind supravegherea pietii in europa
      3.1 Introducere. Supravegherea pietii in Europa
...................................................
      3.2 Intresele consumatorilor si politicile UE
...........................................................
      3.3 Supravegherea de piata de tip PRO- ACTIV si tip RE- ACTIV
........................
      notiuni generale
      3.4 Despre supravegherea pietii in Europa
............................................................
      3.4.1 Planificarea si desfasurarea inspectiilor in activitatea de
..............................
      supravegherea pietii
      3.4.2 Instruirea personalului de inspectie
...............................................................
      3.4.3 Marcajul CE- marcarea CE a produselor
.......................................................
      3.4.4 Directivele noii abordari
............................................................................
......
      3.4.5 Procedurile de marcare CE a produselor, modelele A-H