Transmisie VoIP utilizand RTP si UDP cu Aplicatie

Cuprins
|Memoriu justificativ………………………………………………………...                   |1   |
|                                                               |    |
|Capitolul 1 - Principiul de transmisie a semnalelor audio prin |2   |
|TCP/IP…………...                                                  |    |
|1.1.Modelul de referinţă TCP/IP…………………………………………………….           |2   |
|  1.1.1. Nivelul Acces la reţea…………………………………………………….....       |3   |
|  1.1.2. Nivelul Internet……………………………………………………………...            |4   |
|    1.1.2.1. Protocolul Internet (IP)…………………………………………………..     |4   |
|    1.1.2.2. Adrese IP…………………………………………………………………                |8   |
|  1.1.3. Nivelul Transport……………………………………………………………              |10  |
|    1.1.3.1. UDP (User Datagram Protocol)…………………………………………      |10  |
|    1.1.3.2. TCP (Transmission Control                         |11  |
|Protocol)…………………………………...                                      |    |
|  1.1.4. Nivelul Aplicaţie…………………………………………………………….             |14  |
|1.2. Transmisia de voce prin TCP/IP………………………………………………..        |15  |
|  1.2.1. Generalităţi…………………………………………………………………..               |15  |
|  1.2.2. Stiva de protocoale pentru VoIP…………………………………………….     |16  |
|    1.2.2.1. Recomandarea H.323 a ITU……………………………………………...      |18  |
|    1.2.2.2. Protocolul Iniţierii Sesiunii                     |19  |
|(SIP)………………………………………...                                        |    |
|    1.2.2.3. Protocolul de Control al Porţii spre Mediul de    |19  |
|transmisie (MGCP)……..                                          |    |
|                                                               |    |
|Capitolul 2 - Prelucrări primare ale semnalului                |21  |
|audio…………………………….                                              |    |
|2.1. Generalităţi……………………………………………………………………...                 |21  |
|2.2. Prelucrări asupra semnalului de voce…………………………………………...   |23  |
|  2.2.1. Conversia analog-numerică………………………………………………….         |23  |
|  2.2.2. Algoritmi de compresie……………………………………………………...         |24  |
|    2.2.2.1. Modulaţia impulsurilor în cod                     |24  |
|(PCM)…………………………………...                                          |    |
|    2.2.2.2. Legea A (A-Law)………………………………………………………...           |25  |
|    2.2.2.3. Modulaţia impulsurilor în cod diferenţială        |27  |
|adaptivă (ADPCM)…………                                           |    |
|  2.2.3. Protocolul de transport în timp real                  |28  |
|(RTP)…………………………………..                                           |    |
|2.3. Elemente de calitate a transmisiei………………………………………………      |29  |
|                                                               |    |
|Capitolul 3 - Descrierea RTP……………………………………………………...            |32  |
|3.1. Generalităţi……………………………………………………………………...                 |32  |
|3.2. Scenariu de utilizare a RTP……………………………………………………..         |33  |
|3.3. Formatul antetului pachetelor RTP……………………………………………..      |35  |
|  3.3.1. Modificări ale antetului RTP determinate de profile   |37  |
|specifice……………...                                              |    |
|3.4. Protocolul de control RTP ( RTCP)…………………………………………….       |37  |
|3.5. Rezolvarea coliziunilor…………………………………………………………             |40  |
|                                                               |    |
|Capitolul 4 - Măsurători în reţea…………………………………………………..         |41  |
|4.1. Generalităţi……………………………………………………………………...                 |41  |
|4.2. Distorsiuni………………………………………………………………………                    |41  |
|4.3. Supresia ecoului…………………………………………………………….......            |43  |
|4.4. Întârzierile………………………………………………………………………                   |44  |
|4.5. Pierderea de pachete…………………………………………………………….              |44  |
|4.6. Concluzii………………………………………………………………………..                    |45  |
|                                                               |    |
|Capitolul 5 - Realizarea comunicaţiilor folosind UDP……………………………|46  |
|5.1. Generalităţi……………………………………………………………………...                 |46  |
|5.2. Windows Sockets……………………………………………………………….                  |47  |
|5.3. Tipuri de comunicaţii…………………………………………………………...            |48  |
|  5.3.1. Mesaje unicast……………………………………………………………….               |48  |
|  5.3.2. Mesaje broadcast…………………………………………………………….              |50  |
|  5.3.3.  Mesaje multicast……………………………………………………………              |51  |
|5.4. Scenarii de utilizare a comunicaţiilor UDP……………………………………..|53  |
|  5.4.1. UDP hole punching pentru două calculatoare sub acelaşi|55  |
|NAT…………….                                                      |    |
|  5.4.2. UDP hole punching pentru două calculatoare sub NAT-uri|57  |
|diferite………..                                                  |    |
|  5.4.3. UDP hole punching pentru două calculatoare sub mai    |59  |
|multe nivele de NAT                                            |    |
|                                                               |    |
|Capitolul 6 - Funcţionarea aplicaţiei………………………………………………        |62  |
|6.1. Fereastra Transmisie……………………………………………………………               |62  |
|  6.1.1. Iniţializarea câmpurilor Placa de reţea, MAC, Subnet  |63  |
|Mask………………..                                                   |    |
|  6.1.2. Iniţializarea câmpului Adresa IP                      |64  |
|locala……………………………………..                                         |    |
|  6.1.3. Iniţializarea câmpului Adresa IP remote…………………………………….|65  |
|  6.1.4. Iniţializarea câmpurilor Port audio şi Port           |65  |
|control…………………………                                              |    |
|  6.1.5. Zona de statistici…………………………………………………………….            |65  |
|  6.1.6. Butonul Conectare…………………………………………………………..             |65  |
|  6.1.7. Butonul Terminare conexiune……………………………………………….        |66  |
|  6.1.8. Butonul Iesire………………………………………………………………..              |66  |
|6.2. Fereastra Conectare…………………………………………………………….               |67  |
|  6.2.1. Butonul Scanare adrese……………………………………………………..          |67  |
|  6.2.2. Câmpul Adresa IP…………………………………………………………...             |68  |
|  6.2.3. Butonul Conectare…………………………………………………………..             |68  |
|  6.2.4. Butonul Renunţare…………………………………………………………..             |69  |
|6.3. Fereastra Invitatie……………………………………………………………….              |69  |
|  6.3.1. Butonul Acceptare…………………………………………………………...            |69  |
|  6.3.2. Butonul Respingere………………………………………………………….             |70  |
|                                                               |    |
|Capitolul 7 – Calcul economic…………………………………………………….             |71  |
|7.1. Generalităţi……………………………………………………………………...                 |71  |
|7.2. Calculul economic pentru aplicaţie……………………………………………..     |73  |
|                                                               |    |
|Anexa A – Diagrame de funcţionare a aplicaţiei…………………………………..  |75  |
|Anexa B – Listarea programului…………………………………………………...           |78  |
|Bibliografie…………………………………………………………………..                        |116 |
+ aplicatia