PROIECT TEHNOLOGII SI SISTEME DE PRELUCRARE 2

CUPRINS
TEMA PROIECTULUI……………………………………………….1
ETAPELE PROIECTULUI…………………………………………..2
ANALIZA DESENULUI DE EXECUTIE SI
A TEHNOLOGICITATII PIESEI……………………………………3
STABILIREA CARACTERULUI PRODUCTIEI…………………..5
ALEGEREA SEMIFABRICATULUI………………………………..6
STABILIREA PRELIMINARA A
SUCCESIUNII OPERATIILOR……………………………………...7
ALEGEREA MASINILOR UNELTE SI A SDV-URILOR………...9
ALEGEREA SCULELOR ASCHIETOARE………………………..11
STABILIREA ADAOSURILOR DE PRELUCRARE……………...13
CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE………………………..15
NORMAREA TEHNICA……………………………………………..25
ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNOLOGICE…………..34
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………37
DESENUL PIESEI…………………………………………………….38