PROIECT INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE 2

1. DATE INIŢIALE[pic]
      1.1. Tema proiectului
      Programarea şi conducerea producţiei pentru fabricarea unui set  de  3
repere din componenta produsului "corp hidraulic".
      1.2. Condiţii generale
Beneficiar: S.C. IMPACT S.R.L.
2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCŢIE
      2.1. Structura de dezagregare a produsului (SDP)
      2.2. Structura de dezagregare a lucrărilor (SDL)
      2.3. Calculul necesarului brut
      2.4. Calculul necesarului net (N.N., C.N.)
      2.5. Planul de productie director
      2.6. Determinarea tipului de productie la nivel de reper-operatie
Dinamica tipologiei producţiei
3. PROGRAMAREA ŞI CONDUCEREA PRODUCŢIEI ÎN CONDIŢII  DE  RESURSE  NELIMITATE
ŞI FĂRĂ DATE IMPUSE
VARIANTA I
      3.1. Ipoteze de bază
    -
      3.2. Stabilirea resurselor de producţie
      3.3.  Determinarea  lotului  de  fabricaţie  optim  şi  a  lotului  de
fabricaţie economic
Stabilirea lotului de fabricaţie economic
      3.4. Stabilirea lotului de transport optim şi economic
      3.5. Durata ciclului de producţie
      [pic]
      3.6. Durata de repetare a loturilor Tr
      3.7. Elaborarea programului de lucru
      3.8. Corelarea programelor de lucru cu planul de productie director
3.9. Calculul costurilor de productie
          3. Costuri de imobilizare a capitalului circulant (C3).
      4. Costuri de amortizare a resurselor de productie (C4)
      5. Costuri totale:
      4.  Programarea  si  conducerea  productiei  in  conditii  de  resurse
limitate.
Varianta II
      4.2. Stabilirea resursei de productie si a calendarelor corespondente
      4.3. Structura organizatorica a atelierelor de productie
      32 pagini