ALGORITMII RAPIZI PENTRU TRATAREA SEMNALELOR

CUPRINS
CUPRINS     3
1. Introducere   4
2. Principalele transformate 6
  2.1. Transformata Fourier  6
  2.2. Transformarea Fourier discretă   7
  2.3. Discretizarea frecvenţei   7
  2.4. Transformata în Z     9
  2.5. Transformata în Z inversă  10
3. Elemente de algebră şi de teoria numerelor      12
  3.1. Grupuri, inele, corpuri.   12
4. Inelul întregilor [pic]   14
  4.1. Algoritmul lui Euclid 14
  4.2. Teorema resturilor chineze 16
  4.3. Inelul polinoamelor   17
  4.4. Produsul Kronecker    18
  4.5. Algoritmul de convoluţie rapidă  19
  4.6. Algoritmul lui Cook-Toom   20
  4.7. Algoritmi de convoluţie circulară      22
  4.8. Algoritmi de convoluţie lineară  24
  4.9. Algoritmi ai transformatei Fourier.    26
  4.10. Algoritmi derivaţi ai transformatei Fourier      44
  4.11. Algoritmii rapizi pentru soluţia sistemelor de ecuaţii Toeplitz   53
5. Filtrele Gabor      56
6. Aplicaţie - Filtrare Gabor recursivă 59
7. Concluzii.    72
BIBLIOGRAFIE     73