Telefonul mobil ca mijloc de comunicare in masa

Cuprins:
Introducere………………………………………………………….……………..…………….…… pag. 1
1 Semne electronice şi hypertext………………………………………………………………… pag. 2
      1.1 Semnele si referenţa lor………………………………………………………….……. pag. 4
      1.2 Semnele in acţiune………………………………………………………………………pag. 7
      1.3 O textura de semne ……………………………………………………..………….…. pag. 9
      1.4 O noua republică a literelor………………………………………………..……….…. pag. 9
2 Despre semiotica interfeţei cu utilizatorul……………………………………………………pag.12
3 Principiile unui bun design al interfetei cu
utilizatorul……………………………...……..pag.25
4 Telefonia mobilă. Principii şi tehnologii ……………………………………………………...pag.32
      4.1  Principiul celular………………………………………………………….………….....pag.32
      4.2  De la o celulă la alta……………………………………………………………………pag.34
      4.3  În interiorul unui telefon celular……………………………………………………….pag.36
      4.4  Sistemul AMPS…………………………………………………………………………pag.37
      4.5  Telefoane celulare digitale………………………………………………………….…pag.38
      4.6  Tehnologii fără fir……………………………………………………………………….pag.38
           4.6.1  FDMA ………………………………………………………………………..pag.39
           4.6.2  TDMA si GSM…………………………………………………………….…pag.39
           4.6.3  CDMA …………………………………………………………….………… pag.41
      4.7  Dual Band vs. Dual Mode ……………………………………………………………. pag.42
      4.8  Probleme cu telefoanele celulare……………………………………………………. pag.43
      4.9  Tehnologii foarte noi. Internetul pe telefonul mobil…………………………………
pag.43
           4.9.1 Wireless Aplication Protocol – WAP……………………………………… pag.45
           4.9.2 Wireless Meta Language – WML…………………………………………. pag.47
      4.10 Tehnologia viitorului: GPRS…………………………………………………………. pag.48
5 Interfaţa cu utilizatorul în telefonia mobilă…………………………………………………...
pag.50
      5.1 Textul şi punctuaţia……………………………………………………….……………. pag.51
      5.2 Tastele soft……………………………………………………………………………….pag.52
      5.3 Grafica……………………………………………………………………….……………pag.54
      5.4 Tipuri de carduri………………………………………………………………………….pag.54
           5.4.1 Cardurile Display………………………………………………………….….pag.54
           5.4.2 Cardurile Choice………………………………………………………….… pag.55
           5.4.3 Cardurile Entry……………………………………………………………… pag.58
6 Telefonul mobil, un mijloc de comunicare în masă………………………………………….pag.61
Concluzii……………………………………………………………………………………………….pag.68
Dicţionar de termeni tehnici apăruţi în lucrare………………………………………………… pag.69
Bibliografie…………………………………………………………………………………………….pag.73