Utilizarea tranzistorului bipolar

                                   Cuprins
                                 Capitolul 1
                      UTILIZAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR
                           CA REZISTENŢĂ CONTROLATĂ
      1.1. Introducere
      1.2. TB în saturaţie controlat prin curentul de bază
      1.3. TB în saturaţie în regim de semnal mic, controlat  prin  curentul
de bază
      1.4. TB în saturaţie controlat prin curentul de bază, fără  componentă
continuă de curent de colector, în regim de semnal mic
      1.5. TB în saturaţie în regim de semnal mic, controlat prin  tensiunea
bază - emitor
                                 Capitolul 2
                        Teoria compresiei de dinamică
      2.1. Introducere
2.2. Principiul compresiei cu dispozitiv neliniar
2.3. Principiul compresiei cu control automat al amplificării
      2.4. Consideraţii asupra subansamblelor din bucla AGC şi  a  legii  de
compresie
                                 Capitolul 3
                      Compresia instantanee a dinamicii
      3.1. Introducere
      3.2. Compresia logaritmică
3.3. Distorsiuni la compresia instantanee
3.4. Circuite pentru compresie instantanee logaritmică
                                 Capitolul 4
                      Compresie de dinamică de anvelopă
      4.1. Introducere. Anvelopă
      4.2. Distorsiuni la compresia de anvelopă
      4.3. Analiza unor compresoare de anvelopă în configuraţii uzuale
      4.3.1. Aspecte generale
      4.3.2. Buclă AGC blocuri liniare (ACC şi AE liniare)
4.3.3. Buclă AGC blocuri exponenţiale: ACC logaritmic şi AE exponenţial
      4.4. Limite de  funcţionare  a  subansamblelor  din  compresoarele  de
      anvelopă cu blocuri liniare
      4.4.1. Introducere
      4.4.2. Amplificatorul cu câştig controlat
      4.4.3. Detectorul de anvelopă şi filtrul trece jos
                                 Capitolul 5
           1 Proiectarea şi realizarea unui compresor de anvelopă
                             pentru semnal vocal
      5.1. Tema de proiectare
      5.2. Soluţia adoptată. Justificare
5.3. Proiectarea elementelor schemei compresorului
Bibliografie
Pagini 62