Verificarea vorbitorilor folosind retea neurala de tip Kohonen

Cuprins
1.  INTRODUCERE
        1. Prezentare generala
        2. Obiectul lucrarii
2. NOTIUNI GENERALE DESPRE VORBIRE
2.1. Mesajul vocal. Semnalul vocal
2.2. Mecanismul producerii vorbirii
2.3. Proprietatile statistice ale semnalului vocal si analiza spectrala a
semnalului vocal
2.4. Variabilitatea
2.5. Aplicatii si modele de decizie
CAP. 3   ETAPELE PARCURSE IN PRELUCRAREA SEMNALULUI SI  CODAREA INFORMATIEI
3.1. Tehnica ferestruirii
3.1.1. Fereastra Hamming
      3.2. Transformata Fourier si analiza Fourier de timp scurt
3.2.1. Transformata Fourier discreta
3.2.2. Calculul transformatei Fourier discrete
   3. Decimare in timp
3.3. Codarea perceptiva
CAP. 4  RETEAUA NEURONALA DE TIP KOHONEN
4.1 Conceptul de autoorganizare
4.2 Motivatii pentru folosirea retelei neurale de tip Kohonen
4.3 Reteaua Kohonen
4.3.1. Principiile ce stau la baza retelei neuronale SOM:
4.3.2. Structura retelei
4.3.3. Instruirea retelei
4.3.4. Rafinarea ponderilor
        5. Algoritmul de instruire al retelei
CAP.5  BAZA DE DATE
4.1. Descrierea sistemului
      4.2 Achizitionarea si prelucrarea semnalului vocal
CONCLUZII
Anexe
Bibliografie
Pagini 45