UTILIZAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE LA PORNIREA MOTOARELOR

CUPRINS
1.    SISTEME NUMERICE. PRINCIPII DE FUNCTIONARE …………………………1
1.1. Introducere ………………………………………………………………………………………….….1
1.2.  Lumea digitala ………………………………………………………………………………………..…1
1.3.  Clasificarea sistemelor numerice …………………………………………………...………………….3
1.4.  Niveluri logice, forme de unda ...……………………………………………………………………….6
1.5. Clasificarea circuitelor integrate digitale dupa complexitate
………………………………….……7
2. ALGEBRA BOOLEEANA. PORTI LOGICE …………………………………….…10
      2.1. Constante si variabile booleene. Tabele de adevar
...…………………………………….…………10
2.2. Numere binare ...………………………………………………………………………………………12
2.3. Postulatele si teoremele algebrei booleene………………………………………………...…………13
2.4. Porti logice elementare…………………………………………………………………..……………14
2.5. Memorii semiconductoare ……………………………………………………………………………20
3. CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE ………………………………………….……28
3.1. Generalitati ……………………………………………………………………………………………28
3.2. Circuite basculante bistabile  …..……………………………….……………………………………29
4. AUTOMATE PROGRAMABILE ……..……………………………..……….………38
4.1. Generalitati …………..…………………………………………………………………..……………38
4.2. Structura de baza  a unui automat programabil ……….……………………………..……………39
4.3. Limbaje de programare a automatelor programabile
……...…………………………………...…42
4.4. Avantajele automatelor programabile ………………………………………………………………45
4.5. Organizarea si implementarea programului de conducere cu AP
……...…………………………49
5. AUTOMATUL PROGRAMABIL “ ZELIO LOGIC” SR1-A101 BD ...……………55
5.1. Generalitati ……………………………………………………………………………………………55
5.2. Meniul automatului SR1-A101 BD ………………….………………………………………………57
5.3. Diagrama scara (LD) …………………………………………………………………………………61
5.4. Blocul functiei ceas ……………………………………………………………………………………68
5.5. Blocul functional al numaratorului .…………………………………………………………………69
5.6. Blocul functional temporizator ………………………………………………………………………72
5.7. Blocul functional de schimbare a timpului vara / iarna
……………………………………………75
5.8. Blocul functional text …………………………………………………………………………………76
5.9. Exemplu de sinteza a schemelor electrice cu automate programabile
……….……………………77