Studiul procesului precipitatie - scurgere. Utilizarea datelor GIS in modelarea hidrologica

                           Capitolul 1.Introducere
1 Importanta temei
2 Scopul lucrarii
            Capitolul 2. Studiul procesului precipitaţie-scurgere
1 Procesul ploaie-scurgere
2 Modelarea procesului ploaie-scurgere
3 Modele utilizate de programul HEC HMS
1 Modele bazate pe coeficientul de scurgere
1 Modelul infiltraţiei constante cu pierderi iniţiale
2 Modelul SCS-CN
2 Modele fizice
1 Modelul Green-Ampt
    Capitolul 3. Studiul precipitaţiilor în vederea modelării hidrologice
1 Monitorizarea pe teren a precipitaţiilor
1 Măsurarea precipitaţiilor
2 Măsurarea apei din ploi
3 Măsurarea zăpezii şi a apei de topire
4 Erori de măsurare a precipitaţiilor
5 Cerinţele de calcul a volumului scurs
6 Calculul precipitaţiei medii
1 Metoda mediei aritmetice
2 Metoda integrării pe izohiete
3 Metoda poligoanelor Thiessen
7 Distribuirea temporală a precipitaţiilor
8 Metoda ponderată
2 Furtunile ipotetice
1 Concepte bazate pe modele standard
        Capitolul 4. Utilizarea datelor GIS în modelarea hidrologică
1 GIS (Geographic Information Systems)
2 Programul ArcView
1 Cuverturile ARC/INFO
2 Privire generală asupra caracteristicilor programului
3 Ferestrele de vizualizare (Views)
4 Alte funcţii: zoom, pan, scale, measure
5 Cuverturile tematice
6 Crearea unei hărţi noi
7 Specificarea scării la care o temă este afişată pe hartă
8 Alipirea unui tabel la tabelul de atribute ale unei teme
9 Simbolizarea datelor
10 Reprezentarea la scară a punctelor şi liniilor
11 Adăugarea de simboluri suplimentare
12 Etichetarea hărţilor
13 Ataşarea/detaşarea graficelor la o temă
14 Realizarea de grafice
15 Adăugarea de componente opţionale
16 Referenţierea imaginilor la spaţiul geografic
3 Modele hidrologice
   Aplicarea programului HEC-GeoHMS în analiza morfologică a bazinului şi
   reţelei hidrografice. Studiu de caz-sectorul Văii Prahova cuprins între
                         Comarnic şi Lunca Prahovei.
1 Preprocesarea modelului de teren .
1 Nivelarea terenului:
2 Determinarea direcţiei de curgere
3 Determinarea acumulării:
4 Definirea reţelei de curgere
5 Verificarea reţelei hidrografice obţinute
6 Segmentarea cursului de apă
7 Trasarea Bazinului
8 Procesarea bazinului sub forma de poligoane
9 Procesarea segmentelor reţelei
10 Însumarea subbazinelor
11 Extragerea datelor spaţiale necesare elaborării modelului hidrologic
2 Crearea proiectului Prahova
3 Procesarea bazinului
1 Fuzionarea bazinelor
2 Profilul longitudinal al râului
3 Lungimea cursurilor de apă
4 Panta râului
5 Centrul de greutate al bazinului
6 Lungimea maxima de curgere
7 Traiectoria de curgere de la centru de greutate la punctul de confluenţă
8 Generarea schemei bazinului pentru intrarea în programul HEC-HMS
9 Legenda HMS
CONCLUZII
Bibliografie
pagini 86