Studiu privind calculul pierderilor de presiune printr-un dispozitiv de interventie (S.C. XYZ S.A.)

                                   Cuprins
I. STADIUL ACTUAL PE PLAN INTERNATIONAL AL CERCETARILOR PRIVIND INFLUENTA
ADITIVILOR POLIMERICI LA CURGEREA LICHIDELOR PRIN CONDUCTE CILINDRICE CU
SECTIUNE TRANSVERSALA CIRCULARA
      I.1 SCURT ISTORIC PRIVIND CERCETARILE EFECTUATE IN DOMENIUL
ADITIVARII CU POLIMERI LA LICHIDE SI UNELE REZULTATE OBTINUTE IN ACEST SENS
      I.2 APLICATII PRACTICE ALE FENOMENULUI DE REDUCERE A FRECARII LA
CURGEREA LICHIDELOR ADITIVATE CU SOLUTII DILUATE DE POLIMERI
            I.2.1 RETELE INDUSTRIALE DE APA
            I.2.2 SISTEME DE CANALIZARE
            I.2.3 RETELE DE TERMOFICARE
            I.2.4 SISTEME HIDROENERGETICE
            I.2.5 SISTEME DE IRIGATII
            I.2.6 INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR
            I.2.7 REDUCEREA PIERDERILOR DE PRESIUNE CU AJUTORUL ADITIVILOR
LA ALTE LICHIDE DECAT APA. CONSIDERENTE PRIVIND DESCOPERIREA FENOMENULUI DE
ADITIVARE
            I.2.8 ALTE APLICATII IN TEHNICA
      I.3 CLASE DE SOLUTII UTILIZATE IN CADRUL EXPERIMENTELOR
            I.3.1 SOLUTII DILUATE DE POLIMERI
            I.3.2 COMPORTAREA NENEWTONIANA A FLUIDELOR ADITIVATE CU
POLIMERI
            I.3.3 PLASTICITATEA
            I.3.4 PSEUDOPLASTICITATEA
            I.3.5 MODELE REOLOGICE PSEUDOPLASTICE
            I.3.6 EFECTUL ADITIVILOR POLIMERICI ASUPRA CURGERII TURBULENTE
A FLUIDELOR
            I.3.7 REDUCEREA COEFICIENTULUI DE FRECARE LA CURGEREA
TURBULENTA A FLUIDELOR PRIN CONDUCTE
II. CONCLUZII SI REZULTATE OBTINUTE IN URMA CERCETARILOR EFECTUATE IN
ROMANIA
      II.1 REOLOGIA ADITIVILOR POLIMERICI
      II.2 INSTALATII DE STINS INCENDII-HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIORI SI
INTERIORI
            II.2.1 INTRODUCERE
            II.2.2 DESCRIEREA INSTALATIEI EXPERIMENTALE
            II.2.3 APARATE DE MASURA UTILIZATE
            II.2.4 TEHNICA MASURATORILOR SI RELATII DE CALCUL
            II.2.5 REZULTATELE MASURATORILOR
                  II.2.5.1 INTRODUCERE
                  II.2.5.2 REDUCEREA PIERDERILOR DE PRESIUNE
                  II.2.5.3 INFLUENTA ADITIVILOR ASUPRA DEBITULUI DE APA SI
ASUPRA LUNGIMII JETULUI
III. MISCAREA LAMINARA INTR-O CONDUCTA CIRCULARA ORIZONTALA.
      III.1 PROBLEMA HAGEN-POISSEUILLE
IV. MISCAREA LICHIDELOR LA NUMERE REYNOLDS CUPRINSE INTRE 2300 ... 4000
(10000)
      IV.1 CARACTERISTICA ENERGETICA. CONSIDERENTE ASUPRA CORELATIEI INTRE
MISCAREA LAMINARA SI CEA TURBULENTA
      IV.2 NUMARUL LUI REYNOLDS
V. TEORIA AMESTECULUI TURBULENT
      V.1 ANALOGIA LUI BAHMETEV.
      V.2 CALCULUL EFORTULUI TANGENTIAL IN MISCAREA TURBULENTA
      V.3 CARACTERISTICILE MISCARII TURBULENTE
            V.3.1 DESCOMPUNEREA REYNOLDS
            V.3.2 ECUATIILE DE MISCARE ALE FLUIDELOR REALE IN MISCARE
TURBULENTA( ECUATIILE LUI REYNOLDS)
VI. EVALUAREA PIERDERILOR
      VI.1 EVALUAREA PIERDERILOR DE PRESIUNE IN CONDITII SPECIFICATE
            VI.1.1 EVALUAREA PIERDERILOR LINIARE DE PRESIUNE
            VI.1.2 EVALUAREA PIERDERILOR LOCALE DE PRESIUNE
      VI.2 CONSIDERATII PRIVIND VARIATIA U, Q SI P INTR-O CONDUCTA
CIRCULARA DREAPTA
VII. APLICATIE - CALCULUL DE FORTE SI MIJLOACE LA DEPOZITUL CENTRAL
      VII.1 DATE GENERALE DESPRE OBIECTIV
      VII.2 CALCULUL DE FORTE SI MIJLOACE LA DEPOZITUL CENTRAL
      VII.3 PLANUL ORGANIZARII SI DESFASURARII APLICATIEI TACTICE CU TRUPE
LA S.C. ANTILOPA S.A.
VIII. CALCULUL PIERDERILOR
      VIII.1 CALCULUL PIERDERILOR DE PRESIUNE PRINTR-UN DISPOZITIV DE
INTERVENTIE
            VIII.1.1 CALCULUL PIERDERILOR LINIARE DE PRESIUNE
            VIII.1.2 CALCULUL PIERDERILOR LOCALE DE PRESIUNE
            VIII.1.3 CALCULUL PIERDERILOR TOTALE DE PRESIUNE
      VIII.2 REACTIA VARIATIEI PARAMETRULUI P IN TEAVA DE REFULARE
Bibliografie
Pagini 114