MICROMOTOARE DE CURENT CONTINUU CU MAGNETI PERMANENTI – ANALIZA SI INGINERIA VALORII APLICATA PE

CUPRINS
  Memoriu justificativ 3
PARTEA  I-a
         Micromotoarele de curent continuu cu magneti permanenti  6
  Cap.1.    Particularităţi de construcţie a micromotoarelor de curent
  continuu (μMCC) cu magneţi permanenţi (MP)  6
   1.1      μMCC cu MP şi rotor cu crestături      11
   1.2.   μMCC cu MP şi rotor fără crestături      11
   1.3.     μMCC cu MP cilindrice cu bobină mobilă 12
   1.4.   μMCC cu MP cu rotor disc      15
  Cap. 2.   Aspecte ale funcţionării μMCC cu magneţi permanenţi     15
   2.1. Ecuaţii fundamentale ale μMCC cu magneţi permanenţi   15
   2.2. Elemente de dimensionare a μMCC 22
   2.3. Reacţia indusului   23
   2.4. Aspecte privind comutatia in μMCC cu MP    31
   2.5. Circuitul magnetic  34
  Cap. 3. Alimentarea şi comanda μMCC cu magneţi permanenţi    38
   3.1 Controlul vitezei prin tensiunea la bornele indusului  39
   3.2 Reglarea vitezei cu reostat în circuitul indusului     39
   3.3 Reglarea vitezei prin câmpul de excitaţie   40
   3.4 Servo-amplificatoare şi controlul μMCC      40
PARTEA a II-a
  Analiza si Ingineria Valorii aplicata pentru motoarele de curent continuu
                                     59
  Cap.1  Introducere in Analiza si Ingineria Valorii     60
   1.1. Noţiuni generale privind A.I.V. 60
   1.2. Principiile ingineriei valorii  64
  Cap. 2. Metodologia elaborarii studiilor de Analiza si Ingineria Valorii
  65
   2.1. Etapele elaborării studiilor de analiza şi ingineria valorii     65
   2.2. Analiza funcţională 67
   2.3. Dimensionarea tehnică     69
   2.4. Dimensionarea economică   73
   2.5. Analiza sistemică funcţiilor: obiectiv; cadru metodologic general
   78
   2.6. Conceperea şi reconceperea produsului      78
   2.7. Aplicarea conceptelor AIV în evaluarea soluţiilor     80
   2.8. Analiza multicriterială   82
  Cap. 3. Aplicarea conceptelor A.I.V. – cazul motorului de curent continuu
  85
   ETAPA I : Informarea . Stabilirea functiilor .  85
   ETAPA II : Dimensionarea tehnicǎ a funcţiilor   87
   Etapa III. Analiza sistemică a funcţiilor 100
   ETAPA IV. RECONCEPEREA PRODUSULUI    104
                            BIBLIOGRAFIE:    106