Efecte ale regimului deformant in instrumentatie

                                   CUPRINS
CAPITULUL I
Generalităţi  privind măsurarea puterii şi calitatea energiei în regim
deformant
 Introducere
 1.1.Fenomenul de poluare armonică
      1.1.1.Aspecte privind calitatea energiei în regim deformant
      1.1.2.Valori normate ale variaţiilor de tensiune
      1.1.3.Definiţii referitoare la regimul periodic nesinusoidal în
 sistemele electroenergetice.
      1.1.4Efecte ale poluării armonice în sistemele electroenergetice
 1.2.Analiza Armonică
         1.2.1.Ecuaţiile de analiză
      1.2.2. Reprezentarea  armonicelor componente ale unei unde
 1.3. Filtre active
      1.3.1.Filtre în reţeaua de joasa tensiune
      1.3.2.Filtre passive
      1.3.3.Filtrele active
 1.4. Analiza Regimului deformant
      1.4.1.Determinarea parametrilor specifici regimului deformant
      1.4.2. Estimarea regimului deformant
 1.5. Factorul de Putere-Indicator de calitate a energiei electrice
 consummate
      1.5.1. Tendinţe în definirea factorului de putere în regim
 nesinusoidal
      1.5.2.Definirea factorului de Putere
      1.5.3. Masurarea puterii electrice in regim deformant
 1.6. Influenţa Regimului Deformant asupra Aparatelor  Analogice de Masură
      1.6.1 Avantajele măsurării numerice a energiei electrice
      1.6.2. Particularităţi  ale  proiectării  schemelor  electronice  ale
 contoarelor
 numerice
 1.7. Mărimi de influenţă specifice regimului deformant
 CAPITOLUL 2
2.1.Conceptul de instrumentaţie virtuală ………………………………...………....………75
2.2 Software pentru Instrumentaţie virtuală
2.3. Realizarea  Wattmetrului  Virtual
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………….64