Influenta vantului asupra elementelor de navigatie

                                  1 CUPRINS
|INTRODUCERE………………………………………………………………..                                  |  3  |
|CAP 1        INFLUENŢA VÂNTULUI ASUPRA ELEMENTELOR DE     NAVIGAŢIE    |     |
|…………………………………………………...                                                 |5    |
|                        1.1. Acţiunea vântului asupra zborului         |  5  |
|aeronavelor………………                                                      |     |
|                        1.2. Deriva şi corecţia de                     |  6  |
|derivă…………………………………...                                                 |9    |
|1.2.1. Variaţia derivei…………………………………………                                |     |
|                        1.3. Triunghiul de navigaţie al                |12   |
|vitezelor…………………………..                                                  |     |
|                        1.4. Controlul zborului în                     |16   |
|direcţie…………………………………                                                  |     |
|                               1.4.1. Componentele longitudinale şi    |     |
|transversale ale vântului……………………………………………………………                       |17   |
|CAP 2           MIJLOACE MODERNE DE LA BORDUL AERONAVELOR CAPABILE SĂ  |     |
|DETERMINE INFLUENŢA VÎNTULUI ASUPRA ELEMENTELOR ZBORULUI……………………..     |     |
|                                                                       |19   |
|                        2.1. Navigaţia radioelectronică……………………………………  |19   |
|                        2.2. Radarul omnidirecţional VOR……………………………….. |19   |
|                               2.2.1. Generalităţi……………………………………………..  |19   |
|                               2.2.2. Determinarea cu ajutorul         |     |
|radiofarului VOR a influenţei vântului asupra                          |20   |
|zborului…………………………………………..                                             |     |
|                        2.3. Sistemul de apropiere la aterizare        |21   |
|ILS………………………..                                                         |     |
|                               2.3.1. Generalităţi……………………………………………..  |21   |
|                               2.3.2. Determinarea influenţei vântului |     |
|cu ajutorul sistemului ILS………………………………………………………………...                  |22   |
|                        2.4. Radarul panoramic de bord…………………………………... |23   |
|                               2.4.1. Generalităţi……………………………………………..  |23   |
|                               2.4.2. Determinarea derivei cu ajutorul |     |
|radarului panoramic de bord…………………………………………………………….                    |24   |
|                                         2.4.2.1. Determinarea derivei |     |
|prin două poziţii ale avionului…………………………………………………………..                |24   |
|                                         2.4.2.2. Determinarea derivei |     |
|după deplasarea radială a reperelor…………………………………………………………...           |26   |
|                                         2.4.2.3. Determinarea derivei |     |
|prin vizarea şi urmărirea unui reper oarecare………………………………………………..      |27   |
|                        2.5. Radarul de bord bazat pe efectul          |29   |
|Doppler…………………….                                                       |     |
|                               2.5.1. Generalităţi……………………………………………..  |29   |
|                               2.5.2.Utilizarea radarului panoramic pe |31   |
|baza efectului Doppler pentru determinare derivei……………………………….         |     |
|                        2.6. Utilizarea HUD în determinarea influenţei |33   |
|vântului………….                                                          |     |
|                               2.6.1. Generalităţi……………………………………………..  |33   |
|                               2.6.2. Determinarea influenţei vântului |34   |
|folosind HUD-ul……                                                      |     |
|CAP 3  UTILIZAREA INFORMAŢIILOR ÎN EXECUTAREA                          |     |
|ZBORURILOR…………………………………………………..                                        |39   |
|                        3.1. Zborul de îndepărtare şi apropiere după   |     |
|radiofarul omnidirecţional VOR……………………………………………...                     |39   |
|                                  3.1.1. Zborul de îndepărtare de la   |39   |
|radiofarul VOR…………                                                     |     |
|                                  3.1.2. Zborul de apropiere de        |42   |
|radiofarul VOR……………...                                                 |     |
|                       3.2. Efectuarea procedurii de apropiere după    |44   |
|sistemul ILS………..                                                      |     |
|                                  3.2.1. Zborul în sectorul            |44   |
|radiofarului de direcţie…………...                                        |     |
|                                  3.2.2. Zborul în sectorul            |45   |
|radiofarului de pantă……………...                                          |     |
|                       3.3. Necesitatea realizării unei pregătiri      |     |
|preliminare moderne folosind calculatorul………………………………………………            |46   |
|CONCLUZII……………………………………………………………………..                                  |50   |
|                                                                       |     |