Modelarea numerica a solicitarilor dielectrice ale izolatoarelor de trecere la transformatoarele

                                  Cuprins:
Cap.1 Introducere
Cap.2 Notiuni generale despre transformatorul electric
      2.1 Elemente constructive. Principiul de functionare.
            Marimi nominale. Simbolizare.
                     2.1.1 Elemente constructive
                     2.1.2 Principiul de  funcţionare,  simbolizare,  mărimi
nominale
Cap.3. Solicitarile dielectrice la transformatoarele electrice
      3.1 Solicitarile dielectrice si ale mediului exterior asupra
      izolatoarelor de trecere la transformatoarele electrice de mare putere
                     3.1.1 Efectele conturnarii
                     3.1.2 Poluarea izolatoarelor
                     3.1.3 Acoperirea izolatoarelor
                     3.1.4 Incercarile izolatoarelor
Cap. 4. Metoda elementului finit
      4.1. Suportul informatic al modelarii numerice
                     4.1.1. Pre-procesorul
                     4.1.2. Post-procesorul
Cap.5. Modele numerice pentru studiul problemelor de camp electrostatic
      5.1. Introducere
      5.2 Ecuatiile generale ale campului electromagnetic
           5.2.1 Legile  campului  electromagnetic  in  domenii  cu  corpuri
               imobile
                 5.2.2.1 Legile generale
                 5.2.2.2. Legi de material.
                      5.2.2.  Unicitatea  solutiilor   ecuatiilor   campului
electromagnetic
      5.3. Modele diferentiale exprimate in potentiale electromagnetice
Cap. 6. Modelarea numerică a solicitărilor dielectrice ale izolatoarelor de
trecere la transformatoarele electrice de putere
      6.1. Introducere
      6.2 Formularea problemei
      6.3 Modelul de câmp al trecerii izolante
      6.4 Modelarea numerică a solicitărilor dielectrice ale  izolatorului
      de                    joasa tensiune.
                    6.4.1 Date geometrice pentru izolatorul de joasa
tensiune.
            6.4.2 Definirea domeniului de calcul
           6.4.3 Proprietăţi fizice, condiţii pe frontieră
           6.4.4 Modelul  numeric  al  izolatorului  de  trecere  de  joasa
           tensiune
      6.5 Modelarea numerică a solicitărilor dielectrice ale izolatorului de
      trecere de tip interior
           6.5.1 Date geometrice pentru  izolatorul  de  trecere  de  medie
           tensiune de tip interior
           6.5.2 Definirea domeniului de calcul
           6.5.3 Proprietăţi fizice, condiţii pe frontieră
           6.5.4 Modelul  numeric  al  izolatorului  de  trecere  de  joasa
           tensiune
      6.6 Modelarea numerică a solicitărilor dielectrice ale izolatorului de
      trecere de tip exterior
           6.6.1 Date geometrice pentru  izolatorul  de  trecere  de  medie
           tensiune de tip exterior
           6.6.2 Definirea domeniului de calcul
                   6.6.3  Proprietăţi fizice, condiţii pe frontieră
           6.6.4 Modelul  numeric  al  izolatorului  de  trecere  de  joasa
           tensiune
Cap. 7. Influenta umiditatii mediului ambiant asupra solicitarilor
dielectrice ale izolatoarelor de trecere
      7.1 Influenta  umiditatii mediului ambiant asupra solicitărilor
      dielectrice ale  izolatorului de joasa tensiune.
           7.1.1 Date geometrice pentru izolatorul de joasa tensiune
           7.1.2 Definirea domeniului de calcul
           7.1.3 Proprietăţi fizice, condiţii pe frontieră
           7.1.4 Modelul  numeric  al  izolatorului  de  trecere  de  joasa
           tensiune
      7.2  Influenta   umiditatii  mediului  ambiant  asupra   solicitărilor
      dielectrice ale izolatorului de  trecere  de  tip  exterior  de  medie
      tensiune
           7.2.1 Date geometrice pentru  izolatorul  de  trecere  de  medie
           tensiune de tip exterior
           7.2.2 Definirea domeniului de calcul
           7.2.3  Proprietăţi fizice, condiţii pe frontieră
           7.2.4 Modelul  numeric  al  izolatorului  de  trecere  de  medie
           tensiune
      7.3 Observatii privind influenta umiditatii  mediului  ambiant  asupra
      solicitarilor dielectrice
Cap.8 Observatii si concluzii
Pagini 92