Proiectarea asistata de calculator a infasurarilor in dublu strat a masinilor electrice de curent alt

                                  Cuprins:
|1. |Generalităţi…………………………………………………………………...                  |3   |
|   |  1.1. Generalităţi despre construcţia maşinilor electrice|3   |
|   |rotative……………                                             |    |
|   |  1.2. Elemente constructive ale maşinii                  |4   |
|   |asincrone…………………………..                                     |    |
|   |  1.3. Înfăşurările maşinilor electrice                   |6   |
|   |rotative………………………………..                                    |    |
|   |     1.3.1. Înfăşurări concentrate………………………………………………      |10  |
|   |     1.3.2. Înfăşurări repartizate în                     |10  |
|   |crestături………………………………….                                  |    |
|   |  1.4. Înfăşurări de curent alternativ………………………………………….   |15  |
|   |     1.4.1. Elemente constructive……………………………………………...     |15  |
|   |     1.4.2. Înfăşurări într-un strat………………………………………………    |17  |
|   |     1.4.3. Înfăşurări în două straturi………………………………………….. |17  |
|   |  1.5. Generalităţi despre mediul de programare (Visual   |18  |
|   |Basic)……………..                                             |    |
|   |     1.5.1. Convenţii tipografice……………………………………………….      |20  |
|   |     1.5.2. Convenţii privind denumirea                   |20  |
|   |obiectelor……………………………                                     |    |
|   |     1.5.3. Formularele, controalele şi meniurile         |21  |
|   |aplicaţiei „Proiectarea                                   |    |
|   |automată a înfăşurărilor maşinilor electrice”…………………….... |    |
|   |           1.5.3.1. Formularele…………………………………………………..      |21  |
|   |           1.5.3.2. Controalele…………………………………………………..      |25  |
|   |           1.5.3.3. Meniurile……………………………………………………..       |34  |
|2. |Steaua crestăturilor…………………………………………………………...             |36  |
|   |  2.1. Construcţia stelei crestăturilor………………………………………….  |36  |
|   |  2.2. Realizarea stelei crestăturilor pentru q=număr     |37  |
|   |întreg………………….                                            |    |
|   |  2.3. Construcţia stelei crestăturilor utilizând Visual  |38  |
|   |Basic…………………                                              |    |
|3. |Schema desfăşurată…………………………………………………………..                |44  |
|   |  3.1. Construcţia schemei desfăşurate……………………………………….    |44  |
|   |  3.2. Realizarea schemei desfăşurate utilizând Visual    |48  |
|   |Basic………………...                                            |    |
|   |     3.2.1. Funcţia principală „Schema”………………………………………    |49  |
|   |     3.2.2. Funcţia „ConexiuniSectii”………………………………………….    |51  |
|   |     3.2.3. Funcţia „Conexiunia1”…………………………………………….       |52  |
|   |     3.2.4. Funcţia „Scroll”……………………………………………………          |56  |
|4. |Graficul forţei magnetomotoare……………………………………………..         |57  |
|   |  4.1. Construcţia graficului f.m.m…………………………………………...    |57  |
|   |  4.2. Trasarea graficului f.m.m. şi a armonicelor        |60  |
|   |utilizând Visual Basic……                                  |    |
|   |     4.2.1. Funcţia pentru desenarea                      |61  |
|   |simbolurilor……………………………..                                 |    |
|   |     4.2.2. Funcţia „Grafic1”………………………………………………….         |63  |
|   |     4.2.3. Funcţia „Grafic2”………………………………………………….         |69  |
|5. |Concluzii……………………………………………………………………..                     |71  |
|   |Anexa A………………………………………………………………………                        |74  |
|   |Anexa B………………………………………………………………………                        |79  |
|   |Anexa C………………………………………………………………………                        |102 |
|   |Bibliografie……………………………………………………………..........             |119 |