Proiectarea mecanica a unei coloane de fractionare

                                   CUPRINS
  Capitolul 1
INTRODUCERE………………………………………………………..5
  Capitolul 2
PREZENTAREA CONSTRUCTIV FUNCŢIONALĂ A APARATELOR DE TIP
COLOANĂ…………………………………………………….9
  Capitolul 3
CALCULUL DE PROIECTARE MECANICĂ AL COLOANEI……..30
3.1.Alegerea materialelor şi calculul tensiunilor admisibile……………31
3.2.Calculul de dimensionare al corpului coloanei……………………..37
   3.2.1.Tronsonarea coloanei…………………………………………...37
   3.2.2.Calculul de dimensionare al mantalei…………………………..38
   3.2.3.Calculul de dimensionare al fundurilor semisferice…………….42
3.3.Alegerea racordurilor şi calculul de consolidare……………………45
3.4.Calculul asamblării demontabile prin flanşe………………………..52
  Capitolul 4
EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR ACCIDENTALE ŞI EXTRAORDINARE PE
COLOANĂ…………………………………..59
4.1.Determinarea sarcinilor gravitaţionale……………………………...60
4.2.Determinarea perioadei oscilaţiilor proprii………………………….72
4.3.Evaluarea efectelor acţiunii vântului………………………………..90
4.4.Evaluarea efectelor acţiunii sarcinilor seismice…………………….98
  Capitolul 5
CALCULUL MECANIC DE VERIFICARE LA REZISTENŢĂ ŞI
STABILITATE………………………………………………………...103
5.1.Determinarea eforturilor unitare…………………………………...104
5.2.Verificarea condiţiilor de rezistenţă şi stabilitate………………….108
  Capitolul 6
CALCULUL SISTEMULUI DE REZEMARE……………………….113
  Capitolul 7
ANALIZA CONSTRUCTIVĂ A TIPURILOR DE AMENAJĂRI INTERIOARE DE LA
COLOANE…………………………………...119
  Capitolul 8
NORME TEHNICE DE SECURITATE A MUNCII LA EXPLOATAREA COLOANELOR ÎN
INSTALAŢIE……………….120
  Capitolul 9
CONCLUZII…………………………………………………………..121
    Bibliografie…………………………………………………………123