Pachet de programe software pentru proiectarea amplificatoarelor de microunde cu structura distribuit

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
.........................pag.8
Capitolul I: Analiza amplificatorului cu structură distribuită.....pag.11
                                                                  1.1 Scheme
echivalente.................................................................
                                                       ...............pag.11
                                                               1.2 Impedanţe
caracteristice..............................................................
                                                             .........pag.14
                                                              1.3 Cuadripoli
echivalenţi.................................................................
                                                            ..........pag.15
                                        1.4 Calculul tensiunii de comandă al
                         amplificatorului.............................pag.17
                                                             1.5 Curentul de
ieşire......................................................................
                                                         .............pag.18
                                                                1.6 Câştigul
amplificatorului............................................................
                                                           ...........pag.23
                        1.7 Atenuările pe liniile artificiale de drenă şi de
                                       poartă.........................pag.26
                                                            1.8 Răspunsul în
frecvenţă...................................................................
                                                               .......pag.31
                                                        1.9 Produsul câştig-
bandă.......................................................................
                                                                  ....pag.36
Capitolul II: Prezentarea metodei numerice de analiză
şi proiectare a amplificatoarelor de microunde cu structură
distribuită.................................................................
                                            ..........................pag.40
                                                              2.1 Proectarea
amplificatorului............................................................
                                                                 .....pag.40
                                                             2.2. Exemplu de
proiectare..................................................................
                                                                ......pag.43
                                                              2.2.1 Cazul cu
inductanţe..................................................................
                                                                     .pag.43
                                                        2.2.2 Cazul cu linii
coplanare.............................................................pag.46
                                                                         2.3
Concluzii...................................................................
                                          ............................pag.50
         2.4 Analiza amplificatorului de microunde cu structură distribuită
  cu linie de transmisiuni în funcţie de numărul de tranzistoare......pag.51
                                                                       2.4.1
Introducere.................................................................
                                                      ................pag.51
                                                             2.4.2 Rezultate
numerice....................................................................
                                                                     .pag.51
                                                                       2.4.3
Concluzii...................................................................
                                                   ...................pag.52
Capitolul III: Amplificatoare de microunde cu structură
                                                        distribuită cu etaje
cascod................................................................pag.55
                                                                         3.1
Abstract....................................................................
                                         .............................pag.55
                                                                         3.2
Introducere.................................................................
                                           .......................... pag.55
                                   3.3. Proiectare amplificatorului cu etaje
                          cascod......................................pag.56
                                                              3.3.1 Cazul cu
inductanţe..................................................................
                                                                    ..pag.60
                                                        3.3.2 Cazul cu linii
coplanare..............................................................pag.6
                                                                           3
                                                                         3.4
Concluzii...................................................................
                                          ............................pag.67
Capitolul IV: Proiectarea amplificatorului de microunde
                                                                cu structură
distribuită.................................................................
                                                                  ....pag.69
                                                             4.1 Efectul lui
Cgd.........................................................................
                                                        ..............pag.70
              4.1.1 Cazul amplificatorului cu un singur
                                                   tranzistor pe etaj (sursă
                 comună)..............................................pag.70
                                        4.1.2 Cazul amplificatorului cu etaj
                          cascodă.....................................pag.72
         4.2 Proiectarea amplificatorului de microunde cu structură
distribuită.................................................................
                                          ............................pag.74
                                                              4.3 Realizarea
cablajului..................................................................
                                                              ........pag.78
Concluzii...................................................................
...........................pag79
Anexe.......................................................................
...........................pag.81
Bibliografie................................................................
.......................pag.100